Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Все по-широко поле за борбата

Асоциацията за борба с корупцията в България (А.Б.К.Б.) предостави на "Параграф 22" свой доклад, който разкрива по какъв начин реагират най-високите етажи на властта в държавата на конкретни предложения за справяне с корупцията. Докладът разглежда случаи от близкото минало, но реакцията на институциите е показателна за отношението им към този проблем и в бъдеще. Публикуваме част от документа:

На 27(29). 09. 2017 г. А. Б. К. Б. отправи комплексно предложение до председателя на Министерския съвет на Република България Бойко Борисов, до председателя на Народното събрание Димитър Главчев и до председателя на парламентарната група на политическа партия "ГЕРБ" Цветан Цветанов (с вх. No 08.01-98/25. 09. 2017 г. по описа на деловодството на Министерския съвет и вх. No ПГ-706-01-75/25. 09. 2017 г. по описа на деловодството на Народното събрание) за въвеждане на четири методики за противодействие на корупционните практики в България:

1. Приемане на закон, съгласно който цялата нормативна база (включително и подзаконовата нормативна база)  да бъде изследвана за корупциогенност, тоест за създаване на предпоставки за корупция, като с оглед на резултата от анализа евентуално бъдат нанесени поправки във формулирането на съответния елемент от нормативната база. Същата методика в бъдеще да бъде прилагана предварително при изготвянето на проектозакони и подзаконова нормативна уредба;

2. Да бъде въведен използваният в продължение на дълъг период от страна на американското правителство широкоспектърен компютърен анализ на поведенческите модели на участниците в тръжни процедури, чрез който да се установят корупционните нагласи при участие в обществени поръчки;

3. Да бъде въведена системата ARACHNE, разработена от Европейската комисия като инструмент за оценка на риска по оперативни програми. Системата е оперативен софтуерен инструмент за определяне на най-рисковите проекти и предоставя възможност за продължително и систематично наблюдение и преглед на данни от вътрешни и външни източници по отношение на проекти, бенефициари, договори и изпълнители;

4. Да бъде създаден превантивен софтуер по отношение на конфликта на интереси при провеждане на тръжни процедури, който върху широка база данни за свързани (по една или друга линия) лица да извършва оценка на риска  чрез контролни индикатори, като при наличието на високи техни стойности по отношение на конкретен кандидат за изпълнение на дадена тръжна процедура  това да послужи за законово основание за евентуално прекратяване на възлагането на дадената обществена поръчка на горепосочения кандидат.

Нито един от адресатите, посочени по-горе, не отговори на отправеното от страна на Асоциацията за борба против корупцията в България комплексно предложение за имплементиране на доказали се добри чуждестранни практики за контрол и редуциране на нивото и обема на корупционни практики.

На 09. 05. 2017 г. А. Б. К. Б. оправи предложение до президента на Република България, с вх. No 22-00-63 по описа на администрацията на президента на РБ, за съдействие на усилията, полагани от страна на Асоциацията за борба против корупцията в България за имплементиране на широкоспектърния компютърен анализ, използван в продължение на дълъг период от страна на американското правителство, за изследване на поведенческите модели на участниците в тръжни процедури, чрез който да бъде оптимизирано противодействието на корупционните практики, свързани с провеждането и изпълнението на обществени поръчки, описан тук по-подробно в т. No 1.

В отговора на горепосоченото предложение, подписан от главния секретар на президента Димитър Стоянов, с изх. No 22-00-63/2/17. 05. 2017 г. по описа на деловодството на администрацията на президента на РБ, беше заета неангажираща позиция и по-конкретно: "За да се състои една публична дискусия по проблемите, които поставяте, следва да бъдат аргументирани целите, които се преследват с предлаганите мерки, да се анализира дали те са постижими със средствата на българската правна система какъв би бил ефектът от прилагането им, дали средствата няма да компрометират самата цел. Това изисква, на първо място, изготвянето на анализ от страна на органите на изпълнителната и законодателната власт, в чиято дейност държавният глава не може да се намесва пряко. В правомощията на органите, към които сте се обърнал, е дали и по какъв начин ще се предприемат проучване и оценка на необходимостта от мерките, които предлагате."

(Целият доклад ще бъде публикуван в електронното издание на „Параграф 22“.)

Facebook logo
Бъдете с нас и във