Параграф22 Weekly

§22 Анализи

"Антимафия": Кордовска е нарушила закона

S 250 45dbd0bd aeca 4866 a719 c9c130fb9d68

За мегакомисията "Антимафия" парите и бизнесът на Делян Пеевски са от чисти по-чисти - поне така съобщи председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев преди седмица. Но не стоят така нещата за  вече бившата висша служителка на БНБ Нели Кордовска - тя се оказала в конфликт на интереси.

Според КПКОНПИ Кордовска е действала в условията на конфликт на интереси, когато е изтеглила парите от собствения си влог в Корпоративна търговска банка (КТБ) ден преди банката да хлопне врати за останалите "простосмъртни" вложители.

През юни 2014 г., когато се разигра кризата около Корпоративна търговска банка, Кордовска работеше в БНБ и ръководеше управление "Банков надзор". Факт е, че Кордовска изтегли 64 195 евро от влога си в КТБ на 19 юни 2014 година - само ден преди банката да бъде поставена под специален надзор с решение на съответния орган на БНБ. За действията  й се разбра, когато информацията за тях  стигна  до медиите. Но това се случи месеци по-късно: едва през февруари 2015 година.

Пак тогава - през февруари 2015 г., е била сезирана за случващото се и старата Комисия за конфликт на интереси (КПУКИ). Междувременно Кордовска напусна БНБ. Старата КПУКИ пък се вля в новия антикорупционен орган. И чак сега - на 31 май тази година - след близо три години,  новата "Антимафия" излезе с решение, с което установи, че Кордовска е действала при конфликт на интереси.

Проверката на комисията е показала, че Кордовска е заявила и изтеглила сумата от 64 195 евро в 17:09:07 часа на 19.06.2014 година. В този ден работното време за допускане  на  клиенти в  банковия  салон  на  централно  управление  е било от 9:00 до 16:30 и  се е работило до приключване на обслужването на находящите се в него клиенти, както и че последната касова операция е извършена в 17 часа  40 минути и 13 секунди.

В закона е предвидено, че лице, заемащо публична длъжност, няма право да използва в частен интерес информация, получена при изпълнението на правомощията или задълженията му по служба, докато заема длъжността и една година след напускането й, обясняват от КПКОНПИ. С тази норма законодателят е въвел забрана за извършване на действия от страна на заемащия  публична  длъжност,  които  биха  осигурили  предимство  при  осъществяване  на определени дейности  на отделни физически или юридически лица. "Под понятие "информация" следва да се разбира данни от всякакъв характер (държавна тайна, служебна тайна, търговска тайна, лични данни), независимо от вида на носител (хартиен или електронен)", казва още комисията в решението си.

Предимството, което Кордовска е получила благодарение на "вътрешната" си информация като висш служител в БНБ  според комисията  й е помогнало да избегне неблагоприятните последици от затварянето на КТБ, които се стовариха върху всички останали вложители. "Неблагоприятните последици от специалния надзор за всички останали вложители на КТБ, които не са разполагали със служебната информация, която Кордовска е получила в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, са следните: за целия петмесечен период  на  специалния  надзор  парите  на  депозантите  са  останали  блокирани  по сметките им в банката и клиентите не са могли да разполагат със средствата си; по време на специалния надзор БНБ е намалила лихвите по депозитите съгласно Решение № 82/30.06.2014 г. на УС на БНБ; след приключване на специалния надзор и отнемането на лиценза на КТБ, постановено с Решение № 138/06.11.2014 г. на УС на БНБ, са възстановени само средствата на вложителите с гарантираните влогове съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, при това с намалените лихви, а не с лихвите, определени в договорите за влог", продължават мотивите на комисията.

И в крайна сметка членовете на комисията стигат до извода, че Кордовска е действала при конфликт на интереси: "въз основа на събраните доказателства и с оглед правомощията на Кордовска съгласно длъжностната й характеристика и допълнително възложените й задачи по ръководство, контролиране и координиране на банковия надзор се налага изводът, че към 19 юни 2014 г. тя е разполагала с пълната и точна информация за състоянието на банката. Следователно в деня, когато е извършено тегленето, Нели Кордовска е била наясно, че банката е в опасност от неплатежоспособност и поставяне под специален надзор, което ще доведе до спиране на изпълнението на всичките й задължения, в това число към нейните вложители. Същата информация е била на разположение на ограничен кръг лица, тя представлява служебна тайна и не е  била  достъпна  за  останалите  вложители в КТБ.  Кордовска,  в качеството си на лице, заемащо публична  длъжност,  се  е  възползвала  от  служебното  си  положение,  като  е  използвала информация, станала й известна с оглед заеманата от нея длъжност и изпълняваните публични функции, в частен интерес...", пише в решението на КПКОНПИ.

Решението на комисията "Антимафия" обаче не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във