Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ДАНС влиза в бизнеса

Промяната в правилата, по които ДАНС ще може да назначава служители под прикритие в държавните структури, частните фирми и дори в гражданските организации или при свободните професии, вече са факт. Те бяха публикувани в "Държавен вестник" преди седмица (25 септември) и вече предизвикаха отпор сред работодателските и правозащитните организации, а тепърва се очаква да повлекат и серия съдебни дела. Защото философията им е порочна. И допуска да се внедряват агенти под прикритие в частни дружества без съгласието на съответните собственици и управители. И без да има каквато и да било възможност за контрол срещу злоупотреба с тази възможност отвън - включително съдебен...

 

Всъщност и досега Правилникът за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" също допускаше внедряване на агенти под прикритие (б.ред. - съзнаваме, че правилният термин е "служители на прикритие", но се съобразяваме с придобилото гражданственост наименование) в държавни органи, организации, както и в юридически лица. Сега към опциите за "доброзорно" назначаване на агенти са добавени гражданските дружества и като лицата, упражняващи свободни професии, като изрично са изключени адвокатите. Последното изключение бе добавено, след като

адвокатурата скочи

и обясни, че самата идея адвокат да действа като агент под прикритие е абсурдна - в първоначалния си вариант промените в правилата въобще не бяха съобразили, че има нещо, наречено адвокатска тайна, и че тя се пази свято във всички държави по света, независимо от заплахите за сигурността...

След отпора на адвокатурата  възможността сред защитниците да се внедряват агенти на ДАНС отпадна, но пък останаха възможностите това да се прави при всички останали юридически професии - като нотариуси и ЧСИ  например. А и сред журналистите в медиите...

Другата ключова промяна в правилата е свързана с начина, по който ще се назначават агентите под прикритие. Досегашната уредба предвиждаше да се иска съгласие от работодателя - и това не беше случайно - най-малкото, защото заплатата и осигуровките за издръжката на този служител трябва да се поемат от него, а освен това правилникът предвиждаше защита при съкращения за такъв служител.

Това съгласие сега е отпаднало

С мотива, че създава затруднения и пречки. "Констатираната липса на правна възможност за организиране на прикритие в структури без съгласието на съответния ръководител може да създаде затруднения и пречки за своевременното придобиване на информация, необходима за защита от посегателства, насочени срещу националната сигурност, особено в повишената и отчетена в световен мащаб опасност от терористични атаки и повишена активност на разузнавателните служби на държави от т. нар. Трети свят....", обяснява се в мотивите, с които промяната в правилника бяха приети.

На пръв поглед отпадането на съгласуването би трябвало да означава, че назначаването на агент под прикритие в частния бизнес ще става по обичайния ред - кандидатът за работа се явява, печели си конкурса или успява да убеди собственика да наеме точно него, защото е добър, и започва работа. Каква е другата му "ангажираност" никой няма да подозира.

Само че очевидно идеята в новите правила не е такава. А се предвижда агентите на ДАНС занапред да се назначават по искане от агенцията без каквато и да било възможност за обструкции и уговорки от страна на работодателите. "Ще бъде възможно да се създаде организация за прикритието, която ще позволи при възникване на необходимост от използването на служител на прикритие своевременно да бъде осъществено прикриването му в съответните структури. Ще се създаде възможност за организиране на прикритие на служители, без да е налице непременно съгласие от ръководителя на съответното юридическо лице, разширяване на възможностите на прикритие, включително и като "самоосигуряващо се лице" и в същото време ще се постигне по-голяма гъвкавост за организиране на прикритието, което ще се осъществи непосредствено след възникване на необходимост от използването на служител на прикритие. По този начин ще се повишат гаранциите за спазването на принципите на конспиративност, законност, защитата на източниците на информация и защитата на класифицираната информация, интересите, способите и средствата за придобиване на информация, с оглед защитата на националната сигурност на Република България...", става ясно пак от документите, съпровождащи приемането на промените в правилата.

Отпадането на изискването да се търси и съгласие от собственика или управителите на фирмите, в които ще бъде "инсталиран" агент на ДАНС, вече предизвика

острата реакция на Асоциацията на индустриалния капитал

Според председателя й Васил Велев това е едно СРС (специално разузнавателно средство), което се залага в частните дружества в противоречие с основни правни принципи и което не подлежи на никакъв контрол. "Какво ни гарантира на нас, че някой няма да злоупотреби с това правомощие?", пита Велев.

Най-простичкият отговор, който логично ще дадат от ДАНС, е, че работодателят няма да има от какво да се страхува, ако е изряден пред закона. Само че не е съвсем така, защото покрай информацията, свързана с националната сигурност, служителите под прикритие ще получават достъп и до търговски тайни, включително и формули, защитени изобретения, оферти, пазари и всякаква ценна за конкурентите информация... А като се знае, че у нас няма нещо, което не може да се купи ако не с пари, то с много пари - защитата на бизнеса наистина срещу злонамерени действия на натрапените му агенти трябва да бъде осигурена.

Такава защита обаче няма

Вярно, ако се стигне до вреди за фирмата, в която бъде изпратен агент на ДАНС и тези вреди са причинени по непредпазливост или при и по повод изпълнението на задълженията му - държавата ще трябва да ги плати, поне така пише в закона. Но дори и да се стигне до такова чудо, то няма да се случи доброволно, а след години съдебни дела. Пък и как се доказват незаконни действия, прикрити под благовидното було на националната сигурност, у нас вече сме виждали - трудно и по правило след намеса откъм Страсбург...

Така че опасенията на бизнеса изглеждат напълно основателни. Затова е много вероятно новите правила да бъдат оспорени пред съда в мига, в който от ДАНС се опитат да ги приложат и да внедрят на работа някого там, където не го искат. Също много вероятно е ръководителите на частните фирми просто да започнат да отказват да назначават агенти - мълчаливо или директно, поемайки риска да бъдат глобени за това, защото законът предвижда санкция от 500 до 1000 лева за неизпълнение на задължението да се оказва съдействие на ДАНС.

Само че тези наказания вече подлежат на обжалване пред съд. А там вече - каквото везната на Темида покаже...

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във