Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Истанбулската конвенция - кошмарът не свършва дотук

"Радостта на противниците на Истанбулската конвенция, последвала решението на Конституционния съд от миналия петък, с голяма доза на вероятност ще се окаже прибързана." Прогнозата е на преподавателя по право на Европейския съюз и бивш кандидат за президент Атанас Семов, който напомни, че Европейският съюз може да стане самостоятелно страна по конвенцията още в рамките на австрийското председателство. Теза, в която има много истина, и отсега трябва да е ясно, че наред с медийната и пропагандна агресия създателите на това противоречиво  творение тепърва ще усилват институционалния натиск.  

"Направеното от Конституционния съд до този момент е едно важно начало, но е само начало. Предстои ние да се подготвим, че тази конвенция ще действа в България въпреки всичко. Като договор на Европейския съюз тя ще се прилага и в България, независимо  че ние не сме я ратифицирали. От това следва, че ще възникне необходимост утре по повод на нейното прилагане евентуално да се направи прочит на понятието за национална конституционна идентичност на България и евентуален отказ от прилагане на отделни разпоредби от конвенцията, което правото на Европейския съюз допуска", коментира Семов.

Иначе казано - след спечелената в Конституционния ни съд битка  войната продължава с пълна сила и ще става по-ожесточена. Грантовите НПО-та изляха вече яда си с рехав протест и писмена позиция, в която за пореден път излъгаха арогантно за същността на конвенцията, която била уж само срещу домашното насилие, разбирано като насилие само над жени и деца. Измама, която изненадващо не проработи в България, а това е трудно за преглъщане. 

Факт е, че Договорът за Европейския съюз (ДЕС) изрично признава неговата правосубектност, въз основа на която той може да бъде страна по международни споразумения, да е член на международни организации и да се присъединява към международни конвенции. Съгласно принципа на предоставената компетентност всички области на компетентност, които не са предоставени на ЕС в договорите, принадлежат на държавите членки. Единствено националната сигурност остава изцяло в рамките на отговорността на всяка държава членка.

Отсега трябва да е ясно, че България няма да бъде оставена на мира. Особено след като кабинетът и управляващата партия изпълниха първоначално поръчката, която беше осуетена от всеобщото недоволство, закрепено в решението по конституционното дело. Затова ще бъде променена тактиката с цел то да бъде преодоляно, заобиколено или приспано. 

В началото на годината първият заместник-председател на Еврокомисията Франс Тимерманс заложи при посещението си у нас на натиска за ратификация, като също излъга безочливо за целта на конвенцията. Комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Нийлс Мужниекс изпрати обаче писмо до председателя на Народното събрание с далеч по-твърд тон. С него ни предупредиха, че "следят с внимание процеса по ратификация". И че са "загрижени от някои недоразумения, разпространили се при обсъждането на документа в българското общество".

Притискат не само нас. Пълните с истерични феминистки и с крайни либерали ресорни комисии в Европарламента редовно отправят настоятелни призиви към отделни държави да ускорят процеса на ратификация. Те са придружени от официални междинни доклади за разпространението на конвенцията, в които открито се декларира, че LGBT-лицата са основната група на защита, а по отношение на жените целта е да получат повече власт и свободата да не раждат деца.

Че ограничаването на раждаемостта е ключова цел на конвенцията, Атанас Семов само намекна. За да обоснове възможността за съпротива чрез посочване на блокиращи конституционни текстове, които изразяват българската национална конституционна идентичност, той подчерта, че трябва да бъде изтъкната демографската катастрофа в страната.

В LGBT-докладите на Европарламента се настоява категорично за правото на законен аборт без наличие на медицинска нужда, както и за "непосредствен достъп на жените до семейно планиране и пълния обхват от услуги в областта на репродуктивното и сексуалното здраве". Изрично е пояснено обаче, че се имат предвид основно "съвременни методи за контрацепция и безопасен и законен аборт, така че жените да имат контрол върху своите тела и сексуалност".

Същите комисии на Европарламента посочват, че Истанбулската конвенция представлява смесено споразумение, което дава възможност за присъединяване на ЕС, успоредно с присъединяването на държавите членки. Но и че присъединяването на ЕС към Конвенцията не освобождава държавите членки от национална ратификация. Предложението на Еврокомисията от март 2016 г. ЕС да се присъедини към конвенцията е окачествено като първият правно обвързващ инструмент в тази насока.

Изразено е обаче съжаление, че "ограничаването до две области - въпросите, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и предоставянето на убежище и принципа на неотблъскване, поражда правна несигурност, що се отнася до обхвата на присъединяването на ЕС, както и загриженост по отношение на прилагането на Конвенцията".

Затова към ЕС, към Еврокомисията и към държавите  са отправени препоръки да призоват настоятелно държавите членки да ускорят преговорите относно ратифицирането и прилагането на Конвенцията от Истанбул. И, забележете - "да гарантират, въпреки подписването на присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул, широко присъединяване на ЕС към Конвенцията без ограничения".

Иска се разработване на цялостна стратегия, провеждане на постоянен мониторинг от страна на Европейска обсерватория за наблюдение на насилието и назначаване на постоянен координатор след присъединяването на ЕС. Който да прави какво? Ами да координира натиска срещу опърничавите страни членки да ратифицират  конвенцията. А след това и за отделяне на достатъчно финансови и човешки ресурси за нейното изпълнение.

Срещу подобни призиви се обявяват евродепутати от Източна Европа, като заявяват открито, че гражданите стават все по-предпазливи към двусмисления език на конвенцията. Както и че присъединяването на ЕС към нея би нарушило договорите за устройството му и основни човешки права на гражданите. Отправя се и директен упрек, че докладчиците и комисиите следват "политическия императив" на предложението на Еврокомисията, като рискуват "отчуждаване на европейските граждани". Изказва се тезата, че ЕС не разполага с правни средства за изпълнение на конвенцията, а стремежът да се присъедини към нея е идеологически мотивиран и е в разрез с принципите на правовата държава. 

Запознатите с материята вече признават на експертно равнище, че е в ход най-големият и чудовищен експеримент в човешката история. Корените са феминистки и малтусиански, а активната му фаза започва с изработването през 2006 г. на "Принципите от Йогиакарта" - с участието на български представител в лицето на бившия депутат от СДС/Екогласност Димитрина Петрова в качеството й на изпълнителен директор на Equal Rights Trust. Чудовищният манифест на LGBT-движението е изработен по поръчка на негови основни организации, след което започва да бъде налаган чрез ООН, Съвета на Европа и институциите на ЕС.

"Принципите от Йогиакарта" претендират за тотално и агресивно въвеждане на нов обществен морален кодекс и ценностна система, според които полът е напълно субективна категория, като сексуалната ориентация и половата идентичност (gender identity) се определя единствено от индивида. Истанбулската конвенция пък е ключовият правен инструмент и финален етап от легализиране на това понятие. Нейната роля е да установи напълно различно бъдеще с коренно различно общество чрез налагане на обвързващи международни правни стандарти, с които всички държави трябва да се съобразяват.

С акта на ратификация всяка страна признава валидността както на "Принципите от Йогиакарта", така и на всички необвързващи досега документи, избълвани в полза на понятието gender identity през последното десетилетие. На държавите се вменява задължението да предприемат всички законови и административни мерки за "пълно респектиране" и законово признание на самоопределената от всяко лице полова идентичност. Включително и да въведат gender-утвърдително образование и здравеопазване, както и процедури за бърза подмяна на всички документи за самоличност относно пола - от свидетелствата за раждане и паспортите до изборните списъци.
 


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във