Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Изборен алгоритъм за КС от съдебната квота

Новите представители на съдебната власт в Конституционния съд (КС) ще бъдат определени по математически механизъм, който позволява разиграване на комбинации в полза на скрити фаворити. В началото на седмицата Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) прие изготвените по договорка между председателите им Лозан Панов и Георги Чолаков правила, по които съдебната власт ще излъчи двама свои представители за обновяване състава на КС.

Ротацията предвижда подмяна на общо четирима негови членове, като освен съдебната власт по един нов конституционен съдия ще вкарат президентът и парламентът. Държавният глава не е обявил още избора си, но управляващите депутати се оказаха обяснимо подготвени с коалиционно договореното излъчване на един-единствен кандидат - бившия заместник-председател на ВКС Красимир Влахов.

Ден след приемането на правилата Панов и Чолаков свикаха Общо събрание на съдиите от двете върховни съдилища за 26 октомври в Съдебната палата. Форумът ще е редовен, ако на него присъстват не по-малко от две трети от общия брой на съдиите, като председателят му ще бъде избран с обикновено мнозинство. Приложени са конституционните и законовите изисквания за избор на  наличие единствено на българско гражданство, високи професионални и нравствени качества, най-малко с 15-годишен юридически стаж.

Кандидатурите трябва да бъдат издигнати от свои колеги с писмено предложение, придружено с автобиография (кадрова справка) и декларация за съгласие. Предложенията се подават до Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС чрез председателя на съответния съд, а срокът за подаване на предложенията е не по-късно от края на предпоследния работeн ден преди датата на избора - т. е. 24 октомври. Процедурата ще бъде ръководена от избрана същия ден петчленна комисия при съотношение трима към двама съдии от ВКС и ВАС, която избира сама свой председател.

Имената на издигнатите кандидати се включват в бюлетина, подредени по азбучен ред. Гласуването се извършва тайно с бюлетината за гласуване, в която се обозначава чрез ограждане поредният номер на кандидатите, за които се гласува. При избор на един съдия в Конституционния съд се гласува за един кандидат, като бюлетина с непосочени или с посочени повече от един кандидат се смята за невалидна. За избран се смята кандидатът, получил гласовете на повече от половината от присъстващите членове на Общото събрание.

Ако никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, провежда се повторен избор, като се гласува с нова бюлетина, в която се включват имената на двамата кандидати, получили най-много гласове при първото гласуване. Ако пък има двама или повече кандидати, получили равен брой гласове, те се включват в бюлетината при балотажа. За избран при повторното гласуване се смята кандидатът, получил повече гласове.

При избор на двама съдии в Конституционния съд се гласува за един или двама кандидати. Бюлетина с непосочени или с посочени повече от двама кандидати се счита за невалидна. Преброяването на гласовете и подреждането на кандидатите по броя на получените гласове се извършва от комисията. За избрани се смятат кандидатите, получили гласовете на повече от половината от присъстващите членове на Общото събрание.

Ако никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство в първия тур, се провежда повторен избор, като се гласува с нова бюлетина, в която се включват имената на четиримата кандидати, получили най-много гласове. Ако има класирани кандидати с равен брой гласове, те се включват в бюлетината за балотажа. За избрани се считат кандидатите, получили гласовете на повече от половината от присъстващите членове на Общото събрание.

Ако нито един от кандидатите не получи във втория тур необходимия брой гласове, се провежда трето гласуване между тримата кандидати, получили най- много гласове при второто гласуване, като четвъртият отпада от листата. За избрани при това гласуване се смятат двамата кандидати, получили най-много гласове. Ако на втория тур бъде избран само един съдия в Конституционния съд, се провежда трети тур, като в бюлетината се включват двамата кандидати, получили най- много гласове. За избран при това гласуване се смята кандидатът, получил най- много гласове.

Ако на първия тур бъде избран само един съдия в Конституционния съд, се провежда повторен избор за втори съдия измежду двамата от останалите кандидати, получили най-много гласове при първия тур след избрания кандидат. Ако има двама или повече кандидати, получили равен брой гласове, те се включват в бюлетината при балотажа. За избран при повторното гласуване се смята кандидатът, получил повече гласове. При равен брой гласове се провежда трето гласуване между кандидатите, получили най-много гласове при второто гласуване.

Детайлното регламентиране на тази последователност може да бъде обяснено със заявения предварително стремеж за прозрачност. Прекалената изчерпателност на правилата в случай на неубедителни първоначални гласувания създава обаче усещането, че се създават възможности за избор на кандидат с относително ниска подкрепа сред своите колеги. Съчетано с тайната на вота, това поражда подозрения, но пък е гаранция, че избрани ще има. Останалото е въпрос на убедителност и мярка, каквито всяка от властите е длъжна да приложи при определянето на своите кандидати. 

За избора на кандидат от парламентарната квота четете на стр.16.

Facebook logo
Бъдете с нас и във