Параграф22 Daily

§22 Анализи

Изключиха адвокатите от мерките срещу изпирането на пари

Председателката на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова договори с управляващите отпадането на рестрикциите по мерките срещу изпирането на пари

Очаквано управляващите ревизираха проекта за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари по отношение на адвокатурата, но не изпълниха исканията за пълно изключване на професията от прилагането му. Внесените от депутати от ГЕРБ корекции премахват завишените рестрикции и потвърждават на практика сегашното положение в приетия преди година нов закон, срещу който имаше недоволство още тогава в същата насока. Така адвокатите, упражняващи регламентирани в Закона за адвокатурата дейности, отпадат от кръга на задължените лица, които по занятие извършват правни консултации.

Задълженията по закона произтичат в случаите на подпомагане, планиране или изпълнение на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно сделки с имоти, цели предприятия, управление на средства, финансови инструмент, банкови сметки и имущество, увеличаване на капитала на търговски дружества, предоставяне на заемиелна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание; действия за сметка на и/или от името на клиент в каквито и да е сделки и финансова операция; предоставят адрес на управление, адрес за кореспонденция, офис и/или други сходни услуги за целите на регистрацията и/или функционирането на юридически лица или други правни образувания. В тези хипотези задължените лица трябва да извършват комплексна проверка на клиентите; да събират и съхраняват документи и друга информация; да правят оценка на риска от изпиране на пари; както и да разкриват на службите информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.

Реакцията на засегнатите представители на най-масовата юридическа професия доведоха до спешна среща на депутати от парламентарната правна комисия с представители на Висшия адвокатски съвет, след която от ръководния орган на адвокатурата обявиха че имат готовност с текст, който да изключи адвокатите от кръга на задължените лица по закона. Отделно беше проведена и среща с ръководството на ДАНС, като беше взето решение адвокатите да не подават уведомления до агенцията с планове за обучение на служителите си за мерките срещу изпирането на пари.

Според някои искания адвокатите трябваше да бъдат изключени изцяло от пpилaгaнето на тези мepĸи. Предложени бяха изрични разпоредби, че представителите на професията нe дoĸлaдвaт инфopмaция, пoлyчeнa пpeди, пo вpeмe нa или cлeд cъдeбнo пpoизвoдcтвo, или в пpoцeca нa oпpeдeлянe нa пpaвнoтo пoлoжeниe нa ĸлиeнт. Както и че не даваните правни ĸoнcyлтaции ce изĸлючвaт oт oбxвaтa нa зaĸoна, ocвeн ĸoгaтo yпpaжнявaщoтo пpaвнaтa пpoфecия лицe взeмa личнo yчacтиe в дeйнocтитe пo изпиpaнeтo нa пapи или финaнcиpaнe нa тepopизмa, или ако знае че клиентът търси юридически съвет за такива цели.

Аргументите в защита на поверителността в отношенията адвокат-клиент се допълват от доводи за противоречие на Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека, както и некоректно транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Издигнати бяха плакати „Адвокатите не са доносници" и „I can’t ДАНС“, а към Висшият адвокатски съвет беше отправено искане да сезира Конституционния съд.

Всъщност единствената разлика между засягащите адвокатурата разпоредби и предложената след корекции от вносителите редакция е изключването на адвокатите от задължения кръг лица, извършващи правни консултации, но само при изпълнение на адвокатските им функции и само по отношение на определен кръг задължения. Те касаят случаите, в които задълженото лице не може да изпълни изискванията за комплексна проверка на клиента. При това положение законът го задължава да откаже или да прекрати извършването на операция, сделка или установяване на делови взаимоотношения, в т. ч. откриването на сметка.

Така извън обхвата на тези изисквания остават вписаните адвокати, като нито е ясно спрямо какъв кръг лица те ще се прилагат, нито как ще става това. В адвокатурата отдавна кипи недоволство от сивия сектор в професията, която неустановен кръг лица упражняват в различен обхват без наличие на адвокатски права. Проблемът е и в основата на блокирания в парламента в продължение вече на няколко години проект на нов Закон за адвокатурата, съпротивата срещу който дойде именно заради предвидените мерки срещу нелегалните "адвокати". 
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във