Параграф22 Daily

§22 Анализи

КЗК санкционира „Нет Инфо“ АД с над 260 000 лв. за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 и чл. 34 от ЗЗК от страна на „Нет инфо“ АД във връзка с разпространение на заблуждаваща и забранена сравнителна реклама.

В хода на проучването по преписката, образувана по искане на „Изиадс“ ЕООД, е установено, че в началото на 2017 г. „Нет инфо“ АД разпространява презентация на предлаганата от дружеството услуга „Програматик реклама“ (Adwise – Programmatic), в която се съдържат рекламни послания. По отношение на първите две послания Комисията приема, че представляват заблуждаваща реклама, тъй като чрез тях ответното дружество въз основа на недоказани твърдения създава впечатление за предимство, каквото фактически не притежава: „80% от най-качествения български трафик“ и „№ 1 технологично programmatic решение“. По отношение на третото послание Комисията приема, че сравнението за отношението цена за ползваната услуга – реализирани продажби спрямо съответните конкуренти е некоректно, тъй като не почива на обективни признаци, дискредитира предоставяната от подателя на искането и други конкуренти услуга, като начинът, по който е направено представянето на сравнението, е възможно да мотивира и да повлияе върху икономическото поведение на потребителите.

За всяко едно от установените нарушения Комисията определи поотделно имуществена санкция в размер на 1% от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за 2017 г., което възлиза на 133 660 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във