Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МВР бавно излиза от кадровата дупка

Макар бавно и почти незабележимо,  вътрешното министерство май излиза от кадровата дупка, в която се намира от две-три години. Тенденцията е от началото на годината, когато беше отчетено, че бройката на пенсиониращите се служители на МВР е по-малка от броя на новите назначения. Към 31 януари 2018 г. силовото ведомство отчете, че вакантните места са 4766. Статистиката сочи, че към края на януари 2017 г. в главните дирекции на МВР са работили 14 747 души, а в края на същата година те вече са били 17 275.

Числата са показателни - миналата година от министерството са си тръгнали 2082 души, като новите назначения са били 2842. Голямата част от тях са със средно образование и са редови полицаи - 747 души. Висшистите са били 254, лицата, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), са 1114, а държавните служители стажанти са били 577.

Последната справка за щатната численост и незаетите бройки в структурите на МВР към 31 май 2018 г. сочи, че има доста незаети места, но място за паника няма - МВР съществува и ще го бъде. Изчислен в проценти, недостигът на хора е 9.4 на сто, а  от 49 588 щатни бройки вакантните места са 4637. Сравнени с обявените в началото на годината, незаетите места в средата на 2018 г. са със 129 по-малко, което очевидно е положителна тенденция.

Заслужава си обаче да се проследи кои са звената на МВР, които не страдат от недостиг на хора. Очаквано някои от тях се вписват в представите за чантаджийския рай в министерството. Отличник в тази класация е дирекция "Правно-нормативна дейност" от общата администрация на ведомството, където заетите щатове са 28 и няма нито една свободна бройка.

Никакъв шанс няма за  желаещи да попаднат на работа в звеното "Финансови контрольори по чл.14а от ПУДМВР". Ето какво уточнява този член от правилника за устройството и дейността на министерството: "Предварителен контрол за законосъобразност на дейността на първостепенния разпоредител с бюджет съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) се осъществява от финансови контрольори, които са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи". В това звено, контролирано пряко от  министър Валентин Радев, по щат работят трима души и в него  няма вакантно място.

Близко по дух и заетост е "Звено за материални проверки", в което се трудят 12 души, но  липсва още един човек, за да разгърне това звено пълния си капацитет. В подобна ситуация са и служителите от "Звено за вътрешен одит". Там при 12 щатни бройки вакантни са само две. Малко по-зле са в дирекция "Обществени поръчки", където при щат от 20 места  7 са вакантни.

По-нататък се  нарежда дирекция "Информация и архив". В това звено с незнайно какви задачи на щат работят 91 души, като има вакантни само две места. Във всичките дирекции на МВР щатните бройки са 3413, а свободни са 413 бройки.

Политическият кабинет в МВР също не е комплектован според  щата. За там са предвидени 14 бройки, но са заети 12 и са свободни две места. Единствено там има тенденция към влошаване на ситуацията, тъй като в началото на годината заетите бройки в политическия кабинет са били тринадесет. Месечната сума за възнаграждения на служителите му е била около 32 бона.

Обезпокоително е друго - в главните дирекции на министерството, които са водещи в системата, има най-много незаети места. Според справката най-зле в това отношение е Столичната дирекция, където щатовете са 5660, а вакантните бройки са 646. Тревожна е статистиката и в "Гранична полиция", която при щат 7466.5 има 759.5 незаети места. В "Пожарна безопасност и защита на населението" също има недокомплект - 401.5 вакантни места при 8404.5 щатни бройки.

Картината е подобна и при областните дирекции на МВР. Там щатовете са общо 25 506, като незаетите места са 2754, става ясно от справката. Очевидно обаче свободните места се попълват постепенно, тъй като в края на 2017 г. МВР обяви, че иска да назначи 5027 униформени в цялата страна. От министерството уточниха тогава, че за свободните бройки може да кандидатства всеки, който отговаря на определени изисквания - да бъде български гражданин, до 40 години, неосъждан, да няма обвинения срещу него, физически и психически годен. Одобрените кандидати за полицаи преминават специални курсове в Академията на МВР и в центровете за подготовка. Заплатата на новоназначените варира от 700 до 1000 лв., като тя е по-висока за разследващите полицаи - над 1000 лева.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във