Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МВР скри препоръките за структурна реформа

МВР крие съдържанието на анализа на идеите за структурна реформа на министерството, който е основна част от отчета "Усъвършенстване на модела за управление на МВР". Някои от предложенията бяха оповестени от ръководството на ведомството на пресконференция в края на март, но останалите така и не станаха обществено достояние.

За скандала сигнализира Фондация "Общество и сигурност". През април тази година  експертите й са поискали от МВР да им предостави отчета  на основание на Закона за достъп до обществена информация. В отговор на заявлението фондацията обаче получила отказ. В него се заявява, че дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" (ДПВО) не разполагала с данни, засягащи исканата информация, а дирекция "Координация и административно обслужване" (ДКАО) нямала правомощията да предостави отчета. Любопитно е да се отбележи, че и двете дирекции не фигурират като адресати в заявлението на фондацията.

От пресцентъра по свое усмотрение са предоставили някаква редактирана и очевидно силно съкратена версия на анализа. Пиарите на министър Валентин Радев информират, че в доклада "Усъвършенстване на модела на управление на МВР (дейности и структури)" са отправени няколко препоръки за подобряване на модела на управление на министерството. Едната е "да се прилага по-категорично принципът на децентрализация, който не е застъпен достатъчно към настоящия момент: целта е да се подсигурят правомощията и да се повишат отговорностите на ръководителите на структурите по чл.37, ал.1 от ЗМВР, които се явяват същевременно и второстепенни разпоредители на бюджетни средства". Втората препоръка е да се "усъвършенстват механизмите на програмно  бюджетно управление, в това число и да се решат някои проблеми на планирането и структурата на бюджета на МВР". На трето място пресцентърът посочва, че е необходимо "да се извърши вътрешно преструктуриране по модела, приложен към доклада, предложен от изпълнителя по договора" и на последно "да се въведат ускорено управленски информационни системи за подобряване на координацията и контрола на управлението".

Това е.

Последвалата размяна на заявления на фондацията и отговори от страна на МВР разкрива шикалкавенето на министерството и очевидното му нежелание да оповести анализа. И въпреки че дирекция "Правно-нормативна дейност" е разрешила пълен достъп до търсената информация, тъй като тя не представлява държавна тайна по смисъла на ЗЗКИ и не е служебна тайна, такава така и не е получена.

Абсурдът става пълен с поредния отговор на дирекция "Координация и административно обслужване": "Исканата информация е служебна по смисъла на чл.11 от ЗДОИ, като е свързана с оперативната подготовка на актовете на МВР и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации) по смисъла на чл.13 ал.2, т.1 от ЗДОИ. Доколкото същата съдържа препоръки за усъвършенстване на механизмите за програмно бюджетно управление на министерството, в това число и да се решат проблеми на планирането и структурата на бюджета на МВР, за извършване на вътрешно преструктуриране на МВР, както и за въвеждане на управленски информационни системи за подобряване на координацията и контрола на управлението следва да се обърне внимание, че описаните дейности се включват в компетенциите на министъра на вътрешните работи и като такива се осъществяват посредством издаването на актове."

И за да бъде гаврата брутална, от ДКАО уведомяват, че в заявленията не е било "посочено или обосновано наличие на надделяващ обществен интерес" към темата. След което отказали наново достъп до анализа.

Според оскъдната информация за анализа  той е разчетен в два етапа. Първо е сключен договор за консултантска услуга на стойност близо 33 000 лв. с УНСС - с предмет изготвяне на доклад "Усъвършенстване на модела на управление на МВР (дейности и структури)". Вторият етап включва изготвяне на функционален и структурен анализ на МВР от експерти на Световната банка. Каква е стойността на този проект  не е известно.

И докато компетентните дирекции в МВР си играят на "тука има, тука няма", вътрешният министър Валентин Радев думна поредния снаряд с обещания. Той се закле публично, че до края на мандата на кабинета "Борисов 3" ще осигури на полицаите нужната за работата им офис техника и адекватна среда, отговарящи на високите очаквания за резултати от труда им. В отговор на депутатско питане Радев похвали правителството и себе си за стореното за полицаите. "През 2017-2018 г. настъпи обрат в този процес (остаряването на техниката - бел. ред.) и благодарение на усилията на правителството и на ръководството на МВР не просто започна обновяване на компютрите и на офис техниката, подобряване на битовите условия и на работната среда, но и стартира мащабна електронизация на всички процеси и услуги", написа МВР-шефът.

Според данните на МВР  през 2016 г. са проведени обществени поръчки за компютърни конфигурации на обща стойност над 400 000 лева. А през 2017 г. за тази цел МВР е похарчило 3.5 млн. лв., от които 2.6 млн. лв. са по европейски програми. За 2018 г. по бюджета на министерството са били приведени 270 000 лв. за доставка на компютърни конфигурации,  има допълнително целево финансиране на стойност 244 700 лв. за КАТ-София, Пловдив, Бургас и Варна. От министерството информират, че са предприети действия и за осигуряване на около 5 400 000 лв. от фонд "Вътрешна сигурност" за купуване на компютри и офис техника на областните дирекции, на чиито територии минава външната граница на ЕС. Освен това ще бъдат похарчени и над 2 млн. лв. за ново ИТ оборудване и периферни устройства за Главна дирекция "Гранична полиция". Други 4.4 млн. лв. ще дойдат в дирекцията по споразумението от Механизма за спешно подпомагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във