Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Отначало

В търсене на начините за постигане на съдебна независимост минаха има-няма 30 години. Какво ли не пробваха и решение не се намери. Затова Висшият съдебен съвет (ВСС) ще започне отначало. 

Кадровият орган обяви обществена поръчка на стойност 190 000 лв. без ДДС с наименование "Консултантски услуги за въвеждане на мерки за повишаване на независимостта на съдебната власт". Да не реши някой, че парите са много, ще отидат нахалост и няма да се свърши нищо. Напротив, предвидена е толкова много работа, че резултатът е гарантиран.

Обществената поръчка включва "изготвяне на доклад за качеството и адекватността на проведените проучвания относно независимостта на съдебната власт; разработване на инструментариум - въпросник за оценка и анализ на независимостта (съответно за самооценка - насочен към магистратите, и външен - за лица извън съдебната система: юристи и граждани); пилотно тестване на въпросника - сред 50 представители на целевите групи, и окончателно разпространен въпросник сред най-малко 1000 представители на целевите групи; въведена методология за анализ на факторите, водещи до зависимост на съдебната система; проведени публични дискусии и обучения на 160 лица".

Е, за толкова работа горните пари са нищо. Но пък идват безвъзмездно по проект "Ефективен достъп до правосъдие", финансиран от Оперативната програма "Добро управление" - как да не ги вземем. Министерството на правосъдието е бенефициент, а кадровият орган - партньор. Ще трябва значи да се дели и се притесняваме дали ще има участници в процедурата по избор на изпълнител. Още повече че критериите към него са високи. 

От една страна, се изисква реализиран в последните три години оборот, равен на сумата по поръчката, което е особено трудно за дежурните на хранилката правни НПО-та. Както и да са изпълнили за същия период  дейности с подобен  предмет и обем. Което те и правят - преливат от пусто в... пълно.  

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във