Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Пак мъгла около Търговския регистър

S 250 d00b6f7e 8830 41b1 bf17 c0e69cc05ae2

Надграждането на Търговския регистър даде повод на правосъдното министерство  да сътвори  поредното недоразумение.  Всичко започна с обявената от ведомството обществена поръчка на стойност 190 хил. лв. за осигуряване на 120 терабайта допълнителна памет чрез закупуване на дисково пространство за съхранение на данни в масивите на Агенцията по вписванията.

Редом с тревожните медийни публикации за предстояща опасност от нов срив след августовския  своя позиция в тази насока огласи  и Българската стопанска камара. В свое писмо до Цачева и до изпълнителната директорка на Агенцията Габриела Козарева  работодателската организация коментира конкурса  в контекста на  безпрецедентния 19-дневен блокаж на Търговския регистър през лятото и липсата на резултати от проверката по случая.

"Изключително смущаващи са твърденията, с които се аргументира решението за откриване на процедурата, че спешната потребност от допълнително дисково пространство не е резултат от действия и бездействия на Агенцията по вписванията и че към датата на първия срив на дисковите масиви тя не е могла и не е била длъжна да знае, че такова събитие от изключителен характер предстои, респективно - че същото ще наложи спешно възлагане на поръчка за осигуряване на допълнително дисково пространство. Неприемлива и опасна е тезата, че Агенция по вписванията не знае какво е техническото състояние на дисковите масиви, на които съхранява данните от поверените ѝ за администриране регистри, както и че не е била длъжна да предвиди и управлява риска от настъпване на технически дефект", пишат хората  от камарата. 

Като силно притеснителни бяха окачествени представените от самия възложител данни, че "в рамките на около 20 календарни дни дисковото пространство в Информационен център ще свърши, а в Резервен информационен център това ще се случи в рамките на около 14 календарни дни, което ще доведе до спиране на базите данни на регистрите и спирането на функционалностите предоставяни от регистрите, както и спиране на работа на цялата ИТ инфраструктура на агенцията". 

От БСК изразяват  опасения , че в посочените кратки срокове дори и при успешно проведена процедура за избор на изпълнител функционирането на информационните регистри ще е изложено на голям риск. И призоваха настоятелно да бъдат оповестени всички причини, довели до срива на Търговския регистър през август, както и мерките, които ще бъдат предприети за обезпечаване на неговото стабилно функциониране.

Последва позиция на Агенцията по вписвания "във връзка с публикации в медиите", която трябваше да  ни убеди, че проблем няма. Всичко функционирало нормално, само дето необходимият допълнителен ресурс възлизал на 300 теребайта, като 120 терабайта "следва да се осигурят неотложно". Това трябвало да стане при спазване на разпоредбите на действащото законодателство, като обществената поръчка се основавала на детайлен технически анализ и целяла "гарантиране на работоспособността и отказоустойчивостта на регистрите".

В позицията на агенцията беше вмъкнат някак си между другото и съвсем различен аргумент. А именно, че съществен принос за ситуацията има прокуратурата. "Агенция по вписванията напомня, че и към този момент продължават следствените действия на компетентните органи за разкриване на причините, довели до нарушения достъп до Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел от месец август тази година. С цел опазване на релевантни към разследването данни, ръководството на Агенцията се въздържа от действия по изтриване на данни от информационните масиви, като обемът на тези данни възлиза на 80 терабайта."

В добавка беше посочен и трети аргумент - че "в допълнение, с цел спазване на приетите добри практики за информационна и мрежова сигурност, агенцията изпълнява дейности, които ангажират още от наличния й технологичен ресурс". Ставало въпрос за въвеждане на нови електронни услуги, което също изисквало допълнителен ресурс дискова памет. Колкото до кръга потенциални доставчици, той бил предопределен от официалните партньори на производителя - американската корпорация "Дел".

В средата на тази седмица съотношението между мотивите за поръчката се промени радикално. Цачева увери на свой ред пред медиите, че "няма опасност и нямам данни за такава опасност Търговският регистър да блокира - няма нищо драматично". Но тя вече посочи в прав текст разследването на прокуратурата и ДАНС като основни причинители на проблема, какъвто уж нямало. 

"Тук искам да поясня, че проведената обществена поръчка от Агенцията по вписванията миналия петък за закупуване на допълнителен масив, който да поеме информацията на Търговския регистър, се налага именно поради огромното количество информация - това са 80 терабайта, които по указания на прокуратурата следва да се съхраняват за нуждите на разследването. Това не са база данни от Търговския регистър, това са метаданни, както казват експертите, и се отнасят до проследяването на стъпките, довели до срива, и след това конкретно извършените действия по възстановяване на функционалността на регистъра. Обществената поръчка за допълнителни масиви е свързана с разследването на срива на Търговския регистър. Поръчката ще гарантира допълнително пространство за нуждите на Търговския регистър, докато Агенцията по вписванията е задължена да съхранява огромен обем информация, свързана с разследването", обясни Цачева преди изслушването й пред парламентарната правна комисия.

Но въпреки водещия принос на прокурорската проверка за изчерпване на дисковата памет  тя не знаела нищо за хода й и резултатите от нея. "Не съм уведомена за резултати от проверката все още, обществото ще разбере, когато имаме резултати", заяви Цачева. И обеща да покани председателя на Българската стопанска камара Радосвет Радев на среща по повдигнатите въпроси. "Но докато тече разследване на прокуратурата и ДАНС, аз не мога да дам отговори на тези въпроси, зададени ми от камарата", застрахова се от натиска за повече публичност правосъдният министър.

Пред депутатите от правната комисия Цачева не каза нищо по-съществено, освен че "и аз много бих искала да знам" защо падна регистърът. Изяснено беше, че Агенцията по вписванията още не реализира новите си правомощия по Закона за мерките срещу изпирането на пари, според които до 1 октомври всяка българска фирма, а не само офшорните  е задължена да предостави информация за реалните си собственици. Причината била, че ДАНС още не е предоставила образеца за деклариране, което било нейна работа. 

По време на обсъждането депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви в прав текст, че много добре знае защо дисковете за съхранение на данни са излезли от строя през август - "защото са евтинджос, затова!". Емил Димитров - Ревизоро пък скочи  в защита на Цачева с обяснението, че проблемът се натрупал с годините и просто се случил по нейно време. Така всеки министър на правосъдието и шеф на Агенцията по вписванията бил практически заложник на техническата поддръжка на ведомството. Иначе казано - виновни няма и няма да има, а следващ срив е почти в реда на нещата. 

А въпросите остават. На първо място, редно е отговорните хора и структури да обяснят защо след голямата авария през август действат на пожар чак през октомври. Сега ли се сетиха, че (както е отбелязано в мотивите към решението за поръчката) в двата информационни центъра - основния и резервния, са останали общо 50 терабайта свободно физическо дисково пространство? И че към момента - както заради създаването на архивни и резервни копия, така и заради реализирането на проектите за надграждане, свободното пространство намалява с много бързи темпове -  "с около 1,5 терабайта на ден".

Интересно е и дали прокуратурата и ДАНС ще направят някакъв коментар  за действителната си роля в претоварването на масивите в Агенцията по вписвания. Възможно ли е в продължение на два месеца да се работи в такива мащаби, без да бъдат предвидени последиците и без да стане ясно ще прерасне ли проверката в разследване? Какво стана с допускането за извършена атака с цел заличаване и/или кражба на информация? Все въпроси, за чийто отговор се досещаме, и той е превантивно даден в решението за обявяване на въпросната обществена поръчка. Там пише:

"В случая е необходимо специално да се подчертае, че спешната потребност от допълнително дисково пространство не е резултат от действия и бездействия на възложителя и не може да му бъде вменено във вина. Това се потвърждава от обективния факт, че към датата на първия срив на дисковите масиви той не е могъл и не е бил длъжен да знае, че такова събитие от изключителен характер предстои, респ. че същото ще наложи спешно възлагане на поръчка за осигуряване на допълнително дисково пространство. Във връзка с гореизложеното може обосновано да се твърди, че възложителят е предприел мерки за осигуряване на допълнителен ресурс, но кризисните събития, реализирали се след срива от 9 август 2018 г., са от мащаб, който надхвърля обезпечителните резерви, планирани при обичайно развитие на рисковете за поддържаните от него регистри, като всяко отлагане на доставката е свързано със значими рискове от  последващо блокиране на търговския оборот в страната."

Facebook logo
Бъдете с нас и във