Параграф22 Weekly

по пътя

Пуснаха поръчка за центъра за обработка на нарушенията

В  последните дни на миналата година МВР пусна обществената поръчка за изграждането на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН). За центъра спомена през ноември 2018 г. вътрешният министър Младен Маринов на форум за безопасност на пътя. Според Маринов този център ще повиши с близо 50% ефективността на процеса, при който първо полицейският служител трябва да регистрира определен брой нарушения, а после да ги обработи и изпрати за налагане на санкция. Той ще освободи и време на полицаите да вършат повече работа.

Основната цел са проектиране, изграждане, оборудване и поддръжка на необходимия технологичен ресурс в сграда, която е на МВР, като се осигурят всички необходими компоненти и системи за надеждното функциониране на центъра. Според вносителите изграждането на центъра е част от мерките за изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 година.

Според спецификацията на поръчката  центърът ще приема данни за заснети преминавания на МПС от автоматизирани технически средства и системи на МВР  и външни източници. Данните съдържат снимка и метаданни от технически средства, снимки и метаданни, подавани чрез електронен носител през мрежата за предаване на данни на МВР, както и автоматизирано постъпващи данни за заснети събития по защитени комуникационни канали. За санкциониране по Закона за движение по пътищата входните данни трябва да съдържат снимка или видеоклип, от които да се установи регистрационният номер, дата и час на заснемане, идентнификатор на камерата, извършила заснемането, посока на движение, GPS-координати, данни за разрешената скорост, установената скорост на движение и превишената скорост след приспаднат толеранс.

Преглед на документацията в обществената поръчка разкрива, че центърът ще надхвърли целите за повишаване на контрола по пътя. Нещо повече - той може да се използва за оперативни задачи на МВР. Например предвижда се в центъра да се получава информация за нарушения от  различни източници на под оперативен контрол на МВР и такива извън системата. Също така ще се събира и информация за разпознати номера от различни източници под оперативен контрол на МВР и такива извън системата, разпознаване на номера от получен снимков материал без прилежащи текстови "мета" данни. Данните в ЕЦОН ще спомагат за обогатяване  на информацията посредством интегриране с различни регистри в системата на МВР, както и външни за нея, с цел определяне на нарушител, уведомяването му или установяване на други нарушения. В централизираната база от данни ще се извършва и регистриране на нарушенията, ще се съхранява доказателствен снимков материал за десет години;

Данните в центъра ще се интегрират със системите на КАТ "Регистрация на МПС и собствениците им“, Търговския регистър, БУЛСТАТ, EUCARIS, автоматизираната система "Административно наказателна дейност" (АНД) и други външни системи с цел издаване на фишове и административно-наказателни актове за верифицирани нарушения. ЕЦОН ще се интегрира със системата за Сигурни връчвания към Държавната агенция "Електронно управление" и системата на изпълнителя на услуги по физическо връчване на нарушения.

Периодът на изпълнение на поръчката е до 12 месеца. Прогнозната му стойност е 4 887 500 лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във