Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Служителите от затворите искат дългосрочна визия от Цачева

Синдикатът на служителите в затворите в България поемат по бойната пътека, прокарана от  служителите на МВР, които от години протестират било за по-високи заплати, било за по-добри условия за работа. Тази седмица стана известно, че синдикатът иска Министерството на правосъдието да му представи концепция и стратегия за развитие на надзирателите. По този повод профорганизацията на  затворите е изпратила писмо до министъра на правосъдието Цецка Цачева и до заместник-министъра на правосъдието с ресор "Затвори" Николай Проданов.

В посланието се посочва, че очакваният срок на действие на тази визия е 2019-2025 г., по аналогия с тази за МВР. "Смятаме за необходимо, спешно и целесъобразно да припомним, че към настоящия  момент в Министерството на вътрешните работи, в изпълнение на резолюция на министъра на вътрешните работи, е изпратен до синдикалните организации в МВР проект на Стратегия за развитие на човешките ресурси в МВР през периода 2019-2025г., като стратегията ще се изпълнява чрез изготвяне на обвързани с бюджетната прогноза на МВР едногодишни планове за действие, механизмът за изпълнение, наблюдение и отчитане на стратегията  като част от водената държавна политика", се казва в обръщението.

Синдикалистите изразяват загриженост и стремеж за развитие на специализираните дирекции "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) и "Охрана" (ГДО) в Министерството на правосъдието в съответствие със стандартите на ЕС. Те припомнят, че предстои промяна в щатното разписание  с цел увеличаване на охранителния състав в двете специализирани дирекции, както и съобразяване на щатовете със Закона за МВР и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, респ. и финансово обезпечаване. В тази връзка браншовата организация поставя следните искания през министерството:

- да им предоставят концепция и стратегия с визия за развитие на човешките ресурси в Министерство на правосъдието, респ. ГДИН и ГДО с хоризонт 2019-2025г., по аналогия на МВР, както и принципите, целите, очакваните резултати, финансовото и материално-техническото обезпечаване:

- да получат информация за броя на лицата, заемащи длъжности в структурите на ГДИН с полицейски правомощия, които "обективно, функционално и реално не изпълняват пряко дейности, свързани с изпълнение на наказанията "лишаване от свобода", "постова служба", "конвоиране", "охрана на магистрати", "охрана на съдебните сгради", "екстрадиции по ЗЕЕЗА", "принудително довеждане", "призоваване, издирване и задържане на лица с влезли в сила присъди и мярка за неотклонение "Задържане под стража" и др. по опазване на обществения ред и сигурност.

Синдикалистите очевидно имат предвид онези служители в посочените дирекции, които са назначени на  щат по ЗМВР, но всъщност принадлежат към прослойката на чантаджиите в администрацията на затворите. Освен това те очакват ръководството на министерството да изпълни предписанията на главния прокурор Сотир Цацаров, според когото " е налице неравномерност в съотношението на охранителния състав спрямо лишените от свобода, както и че този състав (с численост на дневни и нощни смени  за НОС)  не е в състояние да осигури надеждна охрана на местата за лишаване от свобода."

"Желаем да ни предоставите своевременно, съгласно ЗНА, и поетия от министъра на правосъдието ангажимент със срок до  юни 2018 г. проект на Наредба със стандарти за охрана и сигурност, за определяне на числения състав на служителите, необходим за изпълнение на постовата и конвойна служба в ГДИН и ГДО, в съответствие със стандартите на ЕС, засягащ адекватното обезпечаване на щатната численост в специализираните дирекции",  посочва в писмото си  синдикатът.

Браншовиците изразяват принципна позиция за недопускане на "чутовни инциденти, като този от 03.04.2018 г. с бягство от Софийския затвор, което е пробив не само в системата на ГД ИН, а в колективната система за национална сигурност и обществен ред в Република България". И припомнят, че в досегашните си протести преди това бягство са алармирали българската общественост и институции за слабост в охраната, като една от причините е недостатъчният охранителен състав в двете дирекции.

Хората от  синдиката оценяват положително сътрудничеството със сегашния  екип на политическото ръководство в Министерството на правосъдието. Браншовата организация настоява за извършването на задълбочен и прецизен анализ на действащото разписание "щат по щат" и изготвянето на ново, съобразено със статута (правното положение на заетите лица), в съответствие със специалните закони  и  във връзка с предложенията на главния прокурор Сотир Цацаров. "Спазването на законодателството, Актуализираната стратегия за национална сигурност на Република България и изпълнението на поетите политически ангажименти, насочени към увеличаване на охранителния състав в специализираните структури, ще гарантират опазването на обществения ред и вътрешната сигурност в МЛС, а като последица ще повиши доверието на гражданското общество към държавното управление и институциите", се посочва още в писмото.

Facebook logo
Бъдете с нас и във