Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Въвеждат психотестове и за преподаватели по кормуване

В чл.23 на новия Закон за водачите на МПС се регламентират психологическите тестове, през които кандидат-шофьорите трябва да преминат. Изследванията са задължителни за кандидатите за придобиване на правоспособност, както и за онези, които са с временно отнето свидетелство или пък са загубили правоспособност след наказание по Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс. Таксиметровите, шофьорите от обществения транспорт, председателите на комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност, преподавателите по теоретично и практическо обучение за придобиване на правоспособност също се явяват на психологически тест, сочат разпоредбите на този член.

Психологическото изследване на председателите на комисии и на преподавателите по теоретично и практическо обучение за придобиване на правоспособност има за цел да установи психологическата им годност да оценяват уменията за безопасно управление на моторни превозни средства на кандидат-шофьорите. Изискванията за психологическа годност се отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката и включват качествени и количествени критерии за годност, като съответствието се установява с тестове и съпоставяне на индивидуалните резултати със статистически норми. Всяко психологическо изследване завършва със заключение за психологическата годност.

Всяко лице има право на три явявания за изследване на психологическа годност в срок от дванадесет месеца от първото изследване. При отрицателно заключение от първото явяване за изследване лицето има право на второ явяване в срок до шест месеца от първото. При отрицателно заключение от второто явяване изследваното лице има право на трето явяване в срок до шест месеца от второто. А  при отрицателно заключение от третото явяване, както и при неявяване в срока за втори или трети тест, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване, се казва още в закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във