Параграф22 Daily

§22 Новини

50 % от споровете при разводи, решени с медиация, не стигат до съда

50 % от случаите на споровете, по които работи медиаторът юрист Мариана Войкова в Общностния център за подпомагане на деца и родители в Хасково, не стигат до съда. Те се решават преди съдебна зала, защото се стига до споразумение чрез способите на медиацията, сочи Hasjovo.net. Случаите при които се прилагат медиативните консултациите, са предимно при родители на деца до 7 години, които се развеждат и не могат да съгласуват имуществени въпроси, размера на издръжката или пък правата над децата, посочи юристката, която е и регистриран медиатор към Министерството на правосъдието. Мариана Войкова се включи като един от лекторите в началната среща за представянето на проекта на фондация "Х&Д Джендър Перспективи“ , в който в продължение на 15 месеца с участието на граждани екипите към фондацията ще изследват възможностите за подобряване на съдебната система у нас. По този повод на откриващия по проекта форум се включиха представители от различни звена от неправителствения и държавния сектор - полицаи, социални, юристи, участваха и двамата административни ръководители на Районния и на Окръжния съд в Хасково Пламен Георгиев и Миглена Тянкова.

Извънсъдебното решаване на спорове чрез медиация е един от начините за бързо стигане до резултата, пестене на средства от една страна, и от друга за разтоварването на съдебната система, посочи Войкова. Ръководителят на проекта Кристина Йорданова даде като пример САЩ, където според статистиката 90 % от споровете не стигат до съда, а намират доброволно решение. Възможно е да се търсят законодателни промени у нас, поне за някои от делата, те да минават първо задължително през медиатор и едва ако проблемът се задълбочава да се търси съдебно отсичане на правото, посочи административния ръководител на Хасковския окръжен съд Миглена Тянкова. Тя допълни, че на дневен ред не стои толкова въпросът да се намалят делата, които съдиите ще гледат, а при въвеждането на медиацията, като задължителен етап,  трябва да се търсят и преценят ползите за страните-време и разходи.

По проекта освен изследване на медиативните практики, ще бъдат направена и мащабна кампания за популяризиране на способа и за неговото насърчаване.

Дали познават съдебната система, като разпределение, работа и реформи, по проекта ще бъдат анкетирани по сто души от Хасково, Свиленград, Ивайловград, Харманли и Димитровград. От всяка точка от участниците в допитването ще бъдат подбрани по 25 души, които са били страна по дела в ХОС или в съответните районни съдилища. В същото време анкета ще събере мнението на 120 представители на съдебната власт, полицаи и юристи за администрирането на съдебната сфера, както и предложенията им за модернизирането й.

Фокус групи от граждани, експерти и представители на бизнеса ще наблюдават реални дела в съдебните зали на Районните съдилища.

В края на проекта ще бъде издадена книга с анализа на резултатите, както и с препоръки за законодателни промени и реформи в системата. “Съдебната система е сфера, която не е лесна за модернизация. И това е нелека задача. Когато говорим за рейтинг на съдебната система, мнението на обществото като цяло се формира най-вече от медиите, като много от хората не са имали пряк досег със съдебната система”, посочи Миглена Тянкова. И допълни, че със съжаление констатира, че недоверието в съдебната система у нас все повече се задълбочава, въпреки преминаването й през тежки периоди и усилията за реформи. В същото време обаче тя посочи, че през последните години са се случили и много промени. “Бихме се радвали да влезете в съдилищата и като неправителствена организация, да дадете тези констатации като обратна информация към гражданите“, обърна се Миглена Тянкова към екипа на "Х&Д Джендър Перспективи".

Facebook logo
Бъдете с нас и във