Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на ВСС отстрани от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кърджали“ за срок от три месеца Чавдар Иванов Чавдаров.

Прокурорската колегия на ВСС спря образуваното дисциплинарно производство по дисциплинарно дело №11 по описа за 2017 г. на Прокурорската колегия на ВСС водено срещу Чавдар Иванов Чавдаров – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кърджали, на основание чл. 54, ал. 1, т. 3 от АПК, поради наличие на образувано досъдебно производство срещу него за престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК по описа на Специализирано звено „Антикорупция“ при СГП.

Прокурор Чавдаров е отстранен от заеманата длъжност заместник районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Кърджали“ за срок от три месеца.

Прокурорската колегия на ВСС обедини дисциплинарно производство по дисциплинарно дело № 31/2017 г. и дисциплинарно производство № 50/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Димитър Николов Захариев – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Плевен, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ в едно общо дисциплинарно производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 31/2017 г.

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ отмени наложеното със заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ „забележка“ на Димитър Франтишек Петров – прокурор в Софийска районна прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във