Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Цветанка Тинкова Гетова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, а към момента на извършване на дисциплинарното нарушение, административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Варна, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ във вр. чл. 4.4, чл. 5.5, чл. 5.6, чл. 5.7, чл. 5.8, както и специфично правило за етично поведение на административни ръководители, с оглед заемана ръководна длъжност по чл. 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Милена Боева Даскалова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, а към момента на извършване на дисциплинарното нарушение, заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Варна, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от една година“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ във вр. с чл. 4.4, чл. 5.5, чл. 5.6, чл. 5.7, чл. 5.8, както и специфично правило за етично поведение на административни ръководители с оглед заемана ръководна длъжност по чл. 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Гергана Мутафова - председател и докладчик и Калина Чапкънова и Пламен Найденов.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Искра Николова Георгиева – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Гергана Мутафова - председател и докладчик и Пламен Найденов и Даниела Машева.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Свилен Атанасов Цеков – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Светлана Бошнакова - председател и докладчик, Георги Кузманов и Калина Чапкънова.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Емилия Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във