Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповеди на Емилия Русинова - административен ръководител на Софийска градска прокуратура за обръщане на внимание на Николай Кръстев Кръстев и Бойко Йорданов Атанасов – следователи в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Заповедите ще бъдат приложени към кадровото досие на следователя, като в случай на оспорването им административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия за влязлото в сила съдебно решение и да изпрати препис от него за прилагане към кадровите досиета на следователите.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, отмени, наложеното със заповед Емилия Русинова - административен ръководител на Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ на Илияна Вескова Димова – следовател в Следствения отдел към Софийска градска прокуратура. 

Заповедта на административния ръководител ведно с решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на следователя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във