Параграф22 Daily

§22 Новини

Кадрови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт разкри по една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Несебър и Районен съд – Сандански, считано от датата на вземане на решенията.

Решението за Районен съд – Несебър е свързано с високата натовареност на съда, най-висока по щат от районните съдилища извън областните центрове. Съдийската длъжност в Районен съд – Сандански се разкрива с цел преназначаване на административния ръководител след изтичане на неговия мандат на 03.07.2018 г.

Пленумът на ВСС на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ съкрати една свободна длъжност „съдия“ във Военен съд – Сливен, и разкри такава във Военно-апелативния съд, считано от датата на вземане на решението. С трансформацията се обезпечава възможността настоящият административен ръководител на Военно-апелативния съд да се върне на заеманата от него длъжност преди ръководния му мандат.

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Стара Загора с една свободна длъжност „прокурор“. На същото основание в прокуратурата е разкрита една длъжност „младши прокурор“, считано от датата на вземане на решенията.Те осигуряват цялостно запълване на щатовете за магистрати, което ще допринесе за регулиране на натовареността на органа на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във