Параграф22 Daily

§22 Новини

Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.04.2018 г. е 36,98% при среден пункт на изпълнение 33,3%. Общо постъпилите приходи във ВСС са 174,467 млн. лв., от които 74,51% от субсидия, 22,14% от съдилищата и 3,11% от НАП. Приходите от съдебни такси във връзка с дейността на органите на съдебна власт са 34,635 млн. лв., като се реализира 9,5% увеличение в сравнение със същия период на 2017 г. Налице е преизпълнение спрямо плана към 30.04.2018 г. с 0,635 млн. лв. Приходите от събрани глоби, конфискации и други санкции, постановени от съдилищата, са в размер на 3,560 млн. лв. и представляват 8,3% от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт за посочения период са 207,250 млн. лв., което показва 34,34% изпълнение на бюджета за месец април 2018 г., при среден процент на изпълнение 33,3%. Изпълнението на капиталовите разходи е 0,540 млн. лв., което представлява 2,12% от утвърдения план.

Отчита се изпълнението на бюджета и по органи на съдебната власт. Върховният административен съд има 35,67% изпълнение на плана на общите разходи от 5,261 млн. лв. Върховният касационен съд има 31,08% изпълнение на планираните общи разходи в размер на 5,620 млн. лв. За Прокуратурата изпълнението е 34,45% от общия размер на разходите от  77,435 млн. лв. ВСС има изпълнение от 22,75% от планирания общ размер 7,588 млн. лв. на разходите. Изпълнението на бюджета е по-ниско от плана, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени първоначално в бюджета на ВСС. Националният институт на правосъдието реализира 42,15% изпълнение на общия план на разходите в размер на 1,614 млн. лв. Инспекторатът към ВСС отчита 30,61% от общите разходи в размер на 2,094 млн. лв. Съдилищата имат 35,76% изпълнение на плана за общите разходи от 107,637 млн. лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във