Параграф22 Daily

§22 Новини

Финансови и административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за увеличение на бюджетите на органи на съдебната власт с 21 600 лв. за съдилища и прокуратури, които участват самостоятелно или съвместно в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ с цел осигуряване на средства за награден фонд на ученици, участващи в дейности по Програмата. Спазен е принципът, когато няколко органи на съдебната власт работят заедно по Програмата, финансиране да получи само водещият. Средствата ще бъдат предоставени на 96 административни, окръжни, районни и военни съдилища и 12 окръжни и районни прокуратури.

Те ще получат по 200 лв. за закупуване на книги, енциклопедии, флаш-памети и други за награди на ученици, включили се във викторини, симулирани съдебни процеси и други инициативи.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише договор за наем на три помещения в гр. Плевен, собственост на храм „Св. Никола“ – Плевен. Те ще бъдат ползвани за нуждите на Военно-следствен участък – Плевен. Сградата, в която се помещават в момента магистратите и служителите на Военно-следствен участък – Плевен, е в лошо експлоатационно състояние и ВСС планира за нея строително-монтажни дейности.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише договор за наем на три помещения в гр. Плевен, собственост на храм „Св. Никола“ – Плевен. Те ще бъдат ползвани за нуждите на Военно-следствен участък – Плевен.

Сградата, в която се помещават в момента магистратите и служителите на Военно-следствен участък – Плевен, е в лошо експлоатационно състояние и ВСС планира за нея строително-монтажни дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във