Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Тихомир Косев Тодоров – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Разград.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Даниела Машева, Пламена Цветанова - членове,  Йордан Стоев - председател и докладчик.

Решението е взето при отвод на Огнян Дамянов, Калина Чапкънова, Георги Кузманов и Евгени Диков – членове на Прокурорската колегия.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров, като се сочат допуснати от прокурор Тодоров нарушения на принципите, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на майор Георги Атанасов Петров – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Георги Кузманов и Евгени Диков – членове,  Пламен Найденов - председател и докладчик.

Дисциплинарното дело е образувано по предложение на Емил Ангелов – административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура – София за дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповеди на Емилия Русинова – административен ръководител на Софийска градска прокуратура, за обръщане на внимание на Кирил Димитров – прокурор в Софийска градска прокуратура и Силвия Стефанова Косева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Заповедите ще бъдат приложени към кадровите досиета на прокурор Димитров и следовател Косева, като в случай на оспорването им административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия за влязлото в сила съдебно решение и да изпрати препис от него за прилагане към кадровите досиета на наказаните магистрати.

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на Георги Георгиев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Русе,  за обръщане на внимание на Валентин Дочев – следовател в Следствения отдел на окръжната прокуратура.

Заповедта ще бъде приложена към кадровото досие на следовател Дочев, като в случай на оспорването ѝ административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия за влязлото в сила съдебно решение и да изпрати препис от него за прилагане към кадровото досие на следователя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във