Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Огнян Дамянов и Светлана Бошнакова - членове,  Пламена Цветанова - председател и докладчик.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Инспектората към ВСС за извършено нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 във вр. с чл. 175к, ал. 4 от ЗСВ – действие или бездействие, вкл. нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализираната прокуратура

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Йордан Стоев и Пламена Цветанова - членове,  Огнян Дамянов - председател и докладчик.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура за извършено нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ – действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение -  Решение № 986/09.05.2018 г. по административно дело №3553/2017 г. на Административен съд – Варна, с което се отменя заповед № 1079/07.12.2017 г. на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Варна, по чл. 327 от ЗСВ. С посочената заповед  на Димитър Василев Кайряков – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна е наложено дисциплинарно наказание „обръщане на внимание“.

Влязлото в сила решение ще се приложи към кадровото дело на прокурор Кайряков.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, наложеното със Заповед № 1406/09.05.2018 г., изменена със Заповед № 1476/15.05.2018 г., на Емилия Русинова, административен ръководител на СГП, с която се налага дисциплинарно наказание „забележка“ на Силвия Стефанова Косева – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Заповедите на административния ръководител на СГП, ведно с решението на ВСС ще бъдат приложени към кадровото досие на прокурора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във