Параграф22 Daily

§22 Новини

Други решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ Маргарита Димитрова Димитрова – съдия в Софийския районен съд, и Николинка Лазарова Крумова – съдия в Районен съд – Оряхово, на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение да одобри състава на определената от комисията по атестирането и конкурсите към СК конкурсна комисия по чл. 10 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за провеждане на избор на членове и национални лица за контакт на НСМГТД. Повод за това е отвод, подаден от един от определените кандидати - Любка Андонова – член на Комисията по атестиране и конкурси. Другите излъчени от КАК в НСМГТД са Анелия Маркова и Веселка Узунова – членове на Комисията по атестиране и конкурси.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да се издаде удостоверение на Румяна Ченалова в изпълнение на съдебно удостоверение от 14.12.2018 г. по административно дело № 11359/2018 г. по описа на Върховния административен съд, Шесто отделение, съгласно приложен проект.

Издаденото от СК на ВСС удостоверение отразява обстоятелствата, изброени в молба на Румяна Ченалова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във