Параграф22 Daily

§22 Новини

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ потвърди наложеното със Заповед № 3865/12.11.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание „забележка“ на Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Заповедта на административния ръководител на СГП, ведно с решението на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото досие на прокурора.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед РП № 175/30.11.2018 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ е обърнато внимание на Георги Славов Георгиев – прокурор от Районна прокуратура – Стара Загора.

Заповедта на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора ще бъде приложена към кадровото досие на прокурора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във