Параграф22 Daily

§22 Новини

98 000 лева обезщетения за забавено правосъдие плаща правителството

Министерският съвет отпусна средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие. За целта днес бяха одобрени допълнителни разходи в размер на 97 900 лева по бюджета на Министерството на правосъдието. Това е общият размер на сумата, която е била изплатена за периода от 1 октомври 2018 г. до 5 декември 2018 г. от бюджета на Министерството на правосъдието по сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата в разумен срок.

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от специализирано звено на Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

Ако се прецени, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, се определя размера на обезщетението и се предлага сключване на споразумение.

Средствата, които са необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения, са планирани в централния бюджет.

Facebook logo
Бъдете с нас и във