Параграф22 Daily

§22 Новини

Административен съд-Ловеч проведе извънредна лекция в ГЧЕ „Екзарх Йосиф І”

Поради проявен голям интерес от учениците от Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф І” гр. Ловеч към втория лекционен курс от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” на ВСС и МОН, на 12 април 2016г. в гимназията бе изнесена извънредна лекция на тема „Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Представяне на професиите на съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите”.

Лектори отново бяха Заместник-председателят на Административен съд Ловеч съдия Любомира Кръстева и прокурор Светла Иванова от Окръжна прокуратура Ловеч. Чрез мултимедийна презентация и представяне на примери от юридическата практика, на увлекателен и достъпен език лекторите запознаха учениците със структурата и компетентността на ВСС и съдебната власт, със статута, необходимите качества, правомощията и отговорностите на магистратите.

Проявата има за цел да съдейства за повишаване на правните знания и информираността на младите хора, както и да създаде реална представа за работата на магистратите и органите на съдебната власт и да повиши общественото доверие в нея
 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във