Параграф22 Daily

§22 Новини

Актуализирани са две наредби за защитата на класифицираната информация

Правителството одобри промени наредбите за криптографската сигурност на класифицираната информация и за задължителните условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Промените в първата наредба са свързани с необходимостта от усъвършенстване на подзаконовата уредба, регламентираща криптографската сигурност. Те целят внасяне на яснота в регламентирането на материята, облекчаване на процедури, както и прецизиране на текстове, за които е установено противоречиво тълкуване в практиката.
Въвежда се възможност за съхранение на делата с материалите, свързани с процеса на одобрение, за по-дълъг срок от сега разписания 5-годишен. Това е резултат от факта, че реалната експлоатация на криптографските средства продължава по-дълго. Следвайки добрите практики на НАТО и ЕС и с цел ограничаване на възможността за нерегламентиран достъп или друга ситуация, която би довела до компрометиране на криптографската сигурност, а оттам и на класифицираната информация, се разграничават ясно понятия „Криптографски материали“ и „Допълнителна маркировка „КРИПТО“ и се описва редът за работа със съответните материали.

Промените във втората наредба се правят, за да я синхронизират с последните изменения в Закона за защита на класифицираната информация. Развива се възможността за разполагане на ресурси на АИС или мрежи където се създава, обработва, съхранява или пренася класифицирана информация държавна или служебна тайна в зона за сигурност или административна зона. Въвежда се образец за издаване на свидетелство за преминато обучение на служител по сигурността на АИС или мрежи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във