Параграф22 Daily

§22 Новини

АС – Хасково образува дело, по жалба на кмета на града добри Беливанов, против решение на Общински съвет

Образуваното административно дело е №1224/2017 г. по описа на Административен съд – Хасково. В жалбата се излагат доводи, че Решение №568/13.11.2017 г. на Общински съвет - Хасково е незаконосъобразно поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Според жалбоподателя актът на Общинския съвет в Хасково не е съобразен и с разпоредбата на чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и противоречи на чл.27, ал.5 във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от същия закон. Също така се посочва, че атакуваното решение противоречи на чл.7, ал.5 и чл.11, ал.3 от Закона за публичните финанси. В жалбата се посочва още, че обжалваното решение е постановено в нарушение на чл.76, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.

Излага се и твърдение за противоречие с разпоредбата на чл.18, ал.2, т.8 от Закона за закрила и развитие на културата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във