Параграф22 Daily

§22 Новини

АС – Хасково образува нови 4 дела срещу текстове от наредби на местната власт

Административен съд – Хасково образува нови 4 дела срещу текстове от подзаконови нормативни актове - наредби, както следва:

<!-- TITLE - END -->1. Образувано е адм.дело №1094/2017г. по протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Хасково срещу разпоредбата на чл.16, ал.2 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболово, в сила 01.01.2010г., последно изменена и допълнена с Р-127-2016г. на ОбС - Стамболово. В протеста се излагат доводи, че тази разпоредба на наредбата е приета в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местните данъци и такси.

2. Образувано е адм.дело № 1097/2017г. по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Хасково срещу разпоредбите на чл.38, ал.2, чл.39, ал.6, чл.47, ал.2, т.1, чл.51, ал.3, т.1, чл.60, ал.2 и ал.4, чл.43, ал.4 и чл.44, ал.l, чл.60, ал.3, чл.82, ал.1, т.6, чл.93, ал.l, т.6, чл.104, ал.3, т.6 от Наредба за общинска собственост на община Минерални бани. В протеста се излагат доводи, че е пренебрегнати и разпоредбите на ЗМДТ и ЗМСМА.

3. Образувано е адм.дело № 1099/2017г. по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Хасково срещу разпоредбите на чл.14, ал.1, чл.46 ал.l,чл.55, ал.2, чл.70, ал.9, т.7 от Наредба №2 за управление и разпореждане с общинска собственост на община Любимец . В протеста се излагат доводи, че посочените разпоредби противоречат на нормативна регламентация от по-висока степен – ЗОС и ЗМДТ.


4. Образувано е адм.дело № 1100/2017г. по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Хасково срещу разпоредбите на чл.4, ал.2, чл.46, ал.2, чл.47,ал.7, чл.49, ал.5, чл.54, ал.3, т.1,чл. 61, ал.2 и ал.4, чл.61, ал.3, чл.82, т.6 и т.7, чл.102, ал.3, т.6 и т.8 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Ивайловград. В протеста се излагат доводи, че посочените разпоредби противоречат на нормативни актове от по-висока степен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във