Параграф22 Daily

§22 Новини

АС – Хасково прекрати няколко дела поради отмяна на оспорените текстове в наредби

Административно дело №1067 от 2017 година беше прекратено с Определение на съда от 14.02.2018г., поради отмяна на оспорената разпоредба на чл.38 от Наредба №7 от за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец, от страна на общинския съвет. По същата причина с Определения на съда от 24.01.2018г. и 14.02.2018г. бяха прекратени и производствата, съответно, по дела №1152/2017г. и №39/2018г.

С Решение №11/08.02.2018г., постановено по адм. д. №1143/2017г., съдът отмени разпоредбата на чл.45 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Димитровград, поради приемането и в нарушение на текстове от Закона за местните данъци и такси, а с Решение №53/12.02.2018г., постановено по адм.д. №655/2017 година, Хасковският административен съд отмени разпоредбите на член 14, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Харманли, поради тяхната незаконосъобразност и несъобразяването им с разпоредби от ЗМДТ, ЗУТ и Конституцията на Република България. С Решение №54/13.02.2018г., постановено по адм.д. №1116/2017 година, Административен съд – Хасково отмени и разпоредбите на чл.39, ал.2; чл.40, ал.7; чл.44, ал.2, т.1; чл.47, ал.3, т.1; чл.54, ал.2, ал.3 и ал.4; чл.74, т.6 и чл.88, ал.3, т.6 от Наредба за общинската собственост на община Симеоновград, поради несъобразяването им с разпоредби от по-висока степен, както и с Конституцията на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във