Параграф22 Daily

§22 Новини

АС – Ловеч отмени оспорени текстове от наредба на Общински съвет -Луковит

С Решение № 2 от 12.01.2018 г., постановено по административно дело № 256/2017 г. по описа на съда, тричленен състав на Административен съд – Ловеч отмени чл. 21, ал. 4, чл. 22, т. 1 и т. 4, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, т. 1 и т. 3, чл. 28, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5, чл. 29, ал. 2, чл. 31, чл. 32, чл. 33 и чл. 34 от Наредбата за управление на общинските пътища, приета с Решение № 127 от 25.09.2008 г. на Общински съвет Луковит.

В мотивите си съдът излага, че протестираните от Окръжна прокуратура – Ловеч текстове от Наредбата са приети при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и противоречат на материалноправни разпоредби от по-висока степен, регламентирани в Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата, поради което следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във