Параграф22 Daily

§22 Новини

Безплатни правни услуги във Варна - вече три дни в седмицата

Центърът за безплатна правна помощ на ул. "Пирот" № 8 във Варна разширява дейността си, съобщи неговият ръководител адвокат Калина Милославова, и вече работи три дни в седмицата.  Много от хората, които търсят безплатни юридически услуги са от Девня и Провадия, но липсата на свободни помещения  в двете общини е пречка за откриване на регионални центрове на място, сочи Радио - Варна.

Центърът във Варна осигурява правна помощ при граждански, наказателни, бракоразводни дела, при дела по Закона за защита на детето и Закона за домашното насилие. Засега извън обсега на консултациите са случаи, при които се договарят извънсъдебни споразумения във връзка с колекторски фирми и монополисти. Безплатното правно консултиране е само за физически лица, които отговарят на определени критерии. Това са социално слаби лица; лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги; домове за възрастни хора, центрове за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, центрове за временно настаняване на бездомни хора; приемно семейство или семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на закона за закрила на детето.

Центърът във Варна работи във вторник от 13.30 до 16.30, сряда от 9 до 16.30 и четвъртък от 13.30 до 16.30. Препоръчително е лицата да се запишат предварително, тъй като трябва да попълнят редица документи, за да удостоверят, че отговарят на критериите за безплатна помощ. Документите са от НАП, НОИ, Бюрото по труда или Дирекция "Социално подпомагане".

Facebook logo
Бъдете с нас и във