Параграф22 Daily

§22 Новини

Бившата шефка на Административен съд-Варна няма да влезе в затвора за подкуп

Бившата шефка на Административен съд – Варна Анелия Цветкова е окончателно осъдена за подкуп. Върховният касационен съд потвърди 3-годишната условна присъда на Цветкова, наложена през юни м.г. от Софийския апелативен съд (САС), който пък бе потвърдил присъдата на Софийския градски съд (СГС) от 2012 г. Цветкова трябва да плати и глоба от 10 000 лева, съобщи Правен свят.

Делото срещу нея започна през юли 2009 г., след като беше обвинена за поискан и получен подкуп от 10 000 лева в качеството ѝ на съдия, за да реши дело в полза на фирма "Атанасов Инвест". Основни свидетели по делото бяха адвокат Георги Атанасов и баща му Стефан, който е бил дългогодишен приятел на Цветкова. Именно Стефан Стефанов обаче подал сигнал в ДАНС срещу Цветкова. На 17 юли 2008 г. съдийката се срещнала със Стефанов във варненско заведение, където той й предал белязани пари. Всичко това било записано със специални разузнавателни средства (СРС). След получаването на сумата, тогавашната шефка на Административния съд-Варна беше арестувана.

Второто обвинение срещу Цветкова беше за поискани 60 000 и получени 30 000 лева подкуп, за да пренасрочи и реши в полза на същата фирма друго дело. По това обвинение обаче нямаше записи и то се основаваше на свидетелски показания. И трите инстанции приеха, че то не е доказано и Цветкова е оправдана.

Делото ще се запомни с повече от странното поведение на баща и син Стефанови. По време на съдебното следствие пред първата инстанция Георги Стефанов каза, че бил принуден да пише сигнал срещу Цветкова, за да не бъде задържан баща му, на което пък Стефанов-старши отговори, че някой диктува тези "глупости и свободни съчинения" на сина му. Пред съда Георги Стефанов също каза, че процесът е измислен от баща му, който бил патологичен лъжец.

По отношение на вида и размера на наказанието на Цветкова, ВКС подчертава, че са взети предвид смекчаващите и отегчаващи вината ѝ обстоятелства. Съдът е отчел чистото съдебно минало на Цветкова, добрите характеристични данни по месторабота, приноса ѝ за разкриване на обективната истина, доброволното предаване на веществените доказателства по делото, доброволно даденото съгласие за изземване на отривки от ръцете, с което е улеснила работата на органите на досъдебото производство, семейното и положение, доколкото сама е отгледала своето дете и това на сестра ѝ, останало пълен сирак. ВКС изтъква и изтеклия период от извършване на деянието през 2008 г. до постановяване на присъдата и безукорното процесуално поведение на Цветкова.

Като отегчаващи отговорността обстоятелства са приети ръководният пост, който е заемала и размерът на подкупа. "Така определеното и наказание лишаване от свобода не е явно несправедливо по смисъла на чл. 348, ал. 5 от НПК, доколкото съответства на обществената опасност на деянието и Ц., на смекчаващите и и отегчаващите отговорността обстоятелства, както и на целите по чл. 36 от НК.

Да се ценят в по-висока степен като отегчаващи отговорността обстоятелства извън преценката на законодателя като квалифициращи - служебното положение на Ц. (обвинена е за извършено деяние като съдия – да бъде решено адм. д. № 1498/08 г., а не за такова, осъществено като административен ръководител) и равностойността на предмета на престъплението е недопустимо по силата на закона. Законосъобразно е разрешен и въпроса за приложението на чл. 66, ал. 1 от НК. Настоящата инстанция също приема, че за постигане на целите на специалната и генерална превенции, не е необходимо, в случая, ефективно изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода", се казва в решението на ВКС в състав – Севдалин Мавров-председател и докладчик, Красимир Шекерджиев и Лада Паунова.

Това е втора присъда за подкуп срещу магистрат, която влиза в сила тази година. През юли ВКС осъди ефективно на 3 години затвор прокурора Румен Пенев от Шумен, който бе обвинен за получен подкуп от 21 000 лева.

Делото срещу Пенев се запомни с упоритостта на няколко състава на САС, които налагаха условно наказание на прокурора, а ВКС два пъти връща делото само заради несъгласие с условната присъда. След като САС за трети път отказа да прати Пенев в затвора, ВКС реши делото, като му наложи ефективна присъда. В решението на върховните съдии се изтъкваше, че условното наказание в случая няма да изиграе необходимата роля с оглед завишената обществена опасност както на престъплението, така и на подсъдимия.

"От значение и не следва да бъде пренебрегнат факта, че подсъдимият е извършил престъплението в качеството си на прокурор, което не е съставомерен признак, касателно субекта на престъплението по чл.304б, ал.1 от НК, но е обстоятелство, което не може да бъде пренебрегнато. Това не нарушава неговите права, поставяйки го в неравностойно положение с който и да било друг извършител на този вид престъпление, непритежаващ това длъжностно качество. Прокурорът по силата на Конституцията е магистрат, който при осъществяване на своите функции се ръководи единствено от закона, на него са му възложени функции по повдигане и поддържане на обвинения за престъпления от общ характер.  Ето защо поведението на подс.Пенев, такова, каквото е установено от релевантните фактически положения е с по-голяма степен на укоримост отколкото на всяко друго наказателно-отговорно лице, което може да бъде субект на това престъпление. Също така, поведението на подсъдимия  води до уронване престижа, независимостта и безпристрастността на прокуратурата и магистратурата като цяло", се казваше в решението на ВКС.

В него върховните съдии изтъкваха още, че поведението на магистратите е важен фактор за формиране на по-високо обществено доверие към съдебната система, поради което резонно изискванията към тях относно дължимото им поведение са по-високи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във