Параграф22 Daily

§22 Новини

България е на челни позиции по брой преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз в Люксембург

Българските съдилища са отправили общо 20 преюдициални запитвания до Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург през 2018 г., с което страната се нарежда на челни позиции. За сравнение за същия период Германия, при население от 82,79 млн. души, е отправила общо 78 преюдициални запитвания. Това посочи Фолкер Еленбергер, съдия във Федералния съд на провинция Баден – Вюртемберг, Германия, който беше лектор на обучение на тема „Преюдициални запитвания. Практически аспекти при изготвяне на прюдициално запитване. Практика на СЕС”. В обучението, което се проведе в периода 13-15 май в София, лектори бяха също д-р Кристиян Хаг, съдия във Федералния съд на провинция Баден – Вюртемберг, Германия, и Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град.

Общо 709 преюдициални запитвания от всички държави членки на ЕС е разгледал СЕС през 2017 г. Средната продължителност на делата е била 16 месеца, бързите производства са се разглеждали средно за 3,1 месеца, а незабавните производства – за 2,2 месеца, обясниха чуждестранните лектори. От особена важност е поставеният въпрос по преюдициалното запитване да е от важност за изхода на делото, както и да е свързан с прилагането на европейското право, изтъкна съдия Еленбергер.

По време на обучението, в което участваха съдии и съдебни помощници от ВАС и административните съдилища в страната, бяха разгледани конкретни казуси, решавани от СЕС. Беше обсъдено значението на производството за преюдициално запитване в количествено и качествено отношение, както и условията за допустимост на производството предмет на запитването.

Обучението беше организирано от Националния институт на правосъдието в партньорство с Върховния административен съд. Семинарът е разработен в рамките на дейност 1 "Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване” по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, осъществяван от НИП по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Същото е предназначено за съдии и съдебни помощници от административните съдилища, както и за граждански съдии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във