Параграф22 Daily

§22 Новини

ЧЕЗ си тръгват с 80 млн. евро чиста печалба

Вече е ясно, че чехите от полудържавната ЧЕЗ s.a. ще продадат Пакет - Запад, включващ ЕРП-та в София -град, София-област и Плевен за 360 млн. евро на Инерком. А го купиха през 2004 г. за 281 млн. евро. Чистата им печалба е 80 млн евро без останалите плащания по транзакцията, които вероятно ще получат и разходите, които ще спестят.

360 милиона евро е сумата за продажбата на акциите на ЧЕЗ в България според обявените от дружеството данни. Това съобщи председателят на ДАНС Димитър Георгиев. По думите му, друга българска компания първоначално е предложила по-голяма сума, а сериозен инвеститорски интерес е имало и от чешката "Енерго Про". Георгиев уточни, че електроснабдяването и разпределението не е стратегическа дейност, а информация, че ЧЕЗ иска да продава активите си у нас, има още от 2010 година.

Димитър Георгиев направи коментара на съвместното заседание на две парламентарни комисии за изясняване на случая с продажбата на активите на ЧЕЗ.

А eто какво написа правителствената пресслужба през далечната вече 2004 г.

Подписаха договора за продажба на по 67% от 3 електроразпределителни дружества

В Министерския съвет бе подписан договорът за продажбата на 67% от капитала на “Електроразпределение-Столично”, “Електроразпределение-София област” и “Електроразпределение-Плевен” ЕАД с чешката компания CEZ a.s. Трите дружества са обединени в пакет “Западна България”. Цената по сделката е 281, 5 млн. евро.

Договорът за продажбата подписаха изпълнителният директор на Агенцията за приватизация Атанас Бангачев и председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на CEZ a.s. Мартин Роман и Радомир Лашак, член на Управителния съвет. Договорите между акционерите, от страна на българското правителство, подписаха министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев и представителите на CEZ a.s. Специално за успешното приключване на сделката в София пристигна министърът на промишлеността и търговията на Република Чехия Милан Урбан.

Днешната сделка е само началото на чешките инвестиции в България. С нея от 16-то място в класацията на инвеститорите в България Чехия се нарежда на едно от първите места. Страната ни днес открива своя нов стратегически инвеститор, а Чехия преоткрива България като център на своите политически и икономически интереси, подчерта вицепремиерът и министър на икономиката Лидия Шулева. Тази приватизационна сделка е доказателство за нарасналите инвестиционни възможности и доверието към страната ни като място за инвестиции, каза още вицепремиерът.

Министърът на промишлеността и търговията Милан Урбан посочи, че бизнессредата в България е сравнима с тази на страните от Европейския съюз. България е стратегически партньор за Чешката република и без съмнение след инвестицията на CEZ тук ще дойдат още много компании. Сигурен съм, че този проект ще е добър пример за много други инициативи между двете страни, добави министър Урбан. Министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев пожела на CEZ успешно реализиране на инвестициите си у нас и на дългосрочното стратегическо партньорство между двете страни.

Председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на CEZ Мартин Роман благодаря на българското правителство за изключително честния и прозрачен приватизационен процес. Повечето страни от Европейския съюз биха могли да се поучат от България как се провежда толкова прозрачен процес, посочи Роман.

Параметрите на договора за продажба са:
    • в деня на подписване на приватизационния договор, сума не по-малка от 20% от покупната цена трябва да е постъпила в доверителна сметка, като заплащането на цялата покупна цена е условие за прехвърляне на правото на собственост върху продаваните акции;
    • от датата на прехвърляне на собствеността до 31 декември 2008 г. купувачът се задължава да не прехвърля правото на собственост върху тях;
    • от датата на прехвърляне на правото на собственост върху акциите до 2006 г. включително купувачът се задължава да не намалява размера на годишните разходи за труд на двете дружества за съответната финансова година, под размера на тези разходи за годината, приключила на 31 декември 2003 г.;
    • купувачът се задължава да не прекъсва предоставянето на услугите, които дружествата са длъжни да предоставят в съответствие с лицензите, издадени им от ДКЕР;
    • сума, не по-голяма от 20% от покупната цена на продаваните акции, може да бъде задържана в доверителна сметка за обезщетяване на купувача за вреди, произтичащи от съществени нарушения на гаранциите, давани от държавата по приватизационния договор;
    • в случай на увеличаване на капитала на някое от дружествата, осъществено до 31 декември 2008 г., при което държавата не упражни правото си да придобие част от новоиздадените акции (пропорционално на участието й в капитала на съответното дружество), купувачът се задължава да заплати цена за нейното съгласие с намалението на процентното й акционерно участие в капитала;
    • ако прехвърлянето на правото на собственост върху продаваните акции се осъществи преди 30 април 2005 г., дивидентите за финансовите години, приключващи на 31 декември 2004 г. и 31 декември 2005 г. ще се разпределят между купувача и държавата, пропорционално на акционерното им участие в дружествата към момента на разпределението и плащането на тези дивиденти;

На 15 юли 2004 г. Министерски съвет определи CEZ a.s., Чехия за участник, спечелил конкурса за продажбата на пакет “Западна България” включващ:
    • 67% от капитала на “Електроразпределение-Столично” ЕАД
    • 67% от капитала на “Електроразпределение-София-Област” ЕАД
    • 67% от капитала на “Електроразпределение-Плевен”, ЕАД

За пакет «Западна България» бяха класирани още Enel S. p. A, Италия и Public Power Corporation A.Е., Гърция, които предложиха съответно 241 200 001 евро и 165 000 000 евро.

Правителствен Пресцентър

Facebook logo
Бъдете с нас и във