Параграф22 Daily

§22 Новини

ЧСИ искат да бъдат въведени електронни търгове и изпълнение върху марки

Въвеждане на електронни търгове при публичните продажби на движими и недвижими вещи, налагане на глоба при всяко неизпълнение на задължения за лични отношения и непредаване на дете и възможност за изпълнение върху марки и патенти. Това са част от предложенията на Камарата на частните съдебни изпълнители за изменения в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), пише Правен свят.

Първото предложение на камарата е да се регламентира, че по писмено искане на една от страните съдебният изпълнител да може да провежда електронни публични търгове на вещи. Идеята е те да се извършват чрез специална единна онлайн платформа, която да бъде изградена и поддържана от Министерството на правосъдието.

Председателят на камарата Георги Дичев обясни, че анализ на гилдията е установил, че електронни търгове се провеждат успешно в Унгария, Латвия, Казахстан. "Предимствата са огромни. Съдебният изпълнител на практика не участва в тази процедура, всичко се извършва по електронен път. Наддавачите не се познават един друг, не знаят колко предложения има. Въобще липсват възможности за злоупотреби. На практика органът, провеждащ търга, само подава информацията в платформата за търгове, а самото наддаване се извършва компютъризирано. Това прави търговете надеждни и прозрачни. С електронните търгове се премахват писмените оферти и се елиминира подаването на множество оферти", каза Дичев. По думите му след края на търга ще се генерира протокол с резултата от него и той само ще се заверява от ЧСИ. "Предложението ни среща принципното одобрение на Министерството на правосъдието", посочи Дичев.

Частните съдебни изпълнители стигат и по-далече в идеите си за приложенията на тази платформа за електронни търгове. Според тях тя може да бъде използвана още преди да се е стигнало до принудително изпълнение. Най-общо предложението им е да се даде възможност на длъжник, който признава, че има да дава и иска да плати, но за целта трябва да продаде имот, да го направи на е-търг. Това ще става само по негово изрично желание и със съгласието на ипотекарния кредитор.

"Така ще се спестяват държавни такси за дело, адвокатски хонорари, такси за принудително изпълнение. Собственикът ще възлага писмено на ЧСИ продажбата и двамата с кредитора ще си определят началната цена и ще го изнесат на продан чрез платформата. Предимството на тази продажба ще е, че ще е с последиците на публична продан, след нея ще се заличават ипотеките и тежестите, а ролята на ЧСИ ще е да извърши разпределение", обясни Дичев. Той и колегите му от ръководството на камарата признават, че идеята им звучи нетрадиционно и новаторски у нас, но са проучили, че тя успешно се прилага във Франция, Холандия, Белгия, Пошла, Словакия, Латвия и САЩ. По думите им така ще е в пъти по-евтино да се продаде имот дори и в сравнение с обикновената сделка, извършена с помощта на брокер, който удържа като комисионна процент от цената.

Ако родител не предаде детото доброволно, съдебният изпълнител да може да му налага глоба по чл. 527 ал. 3 ГПК за всяко неизпълнение, както и със съдействието на полицейските органи и кмета на общината, района или кметството да отнеме детето принудително и да го предаде на взискателя. Това е друго законодателно предложение на КЧСИ.

Идеята е след влизане в сила на постановлението за налагане на глоба, същото да се изпраща на Националната агенция за приходите, която да възлага на съдебния изпълнител неговото събиране по реда на ГПК.

"Практиката сочи, че при действащите текстове на ГПК предаването на деца, както и личните отношения с деца, се реализират  трудно, от което страдат децата, както и техните родители. С предложеното изменение се цели да се налагат глоби за всяко неизпълнение, а не само във връзка с поканата за доброволно изпълнение. А влезлите в сила глоби да се събират от съдебния изпълнител в рамките на същото изпълнително дело, което ще доведе до висока събираемост. Ще изчезне и чувството за безнаказаност у длъжниците. По този начин ще се осигури и силна превенция спрямо този тип задължения в интерес на децата, на техните родители и на правовия ред в страната", обясни Дичев.

Камарата предлага още в ГПК да бъде създадена нова глава "Изпълнение върху права върху обекти на индустриална собственост на длъжника". Т.е. да се уреди възможността изпълнението да бъде насочено върху правото върху марка, патент, полезен модел, промишлен дизайн, топология на интегрална схема и сертификат за сорт растение и порода животно.

"В ГПК съществува празнота в тази връзка. Пропускът е съществен, доколкото обектите на индустриална собственост имат ключово значение в модерната икономика и създават добавена стойност, която често е несъизмерима със стойността на материалния обект, в който е инкорпорирана. Това важи особено за реномирани марки с изграден имидж, които се ползват с престиж на нашия и международния пазар. В тази връзка се предлага въвеждане на изпълнителен способ за права върху обекти на индустриална собственост", обясниха от КЧСИ.

Те предлагат също да бъде направена промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в чл. 163 да бъде създадена нова ал. 4, която да предвиди, когато публични вземания са възложени за събиране на съдебен изпълнител, събирането им да се извършва по реда на ГПК.

Подобно изменение преди 4 години беше направено в Закона за местните данъци и такси. "Практиката показва, че тази промяна е довела до значителни положителни резултати не само за публичните взискатели (общините), но и за длъжниците, които могат да пълноценно да упражняват правото си на защита от незаконосъобразно принудително изпълнение пред съда", обясниха от КЧСИ.   

Освен, че представи идеите си за изменения в ГПК, ръководството на камарата направи и своеобразна равносметка за първите 10 години на частното принудително изпълнение у нас и за тенденциите в дейността на ЧСИ през тази година.  

"За 10 години ЧСИ са възстановили на гражданите и бизнеса 6,025 млрд. лв. А  560 млн. лв. са постъпили директно в държавния бюджет. Косвените ползи за гражданите, търговците и икономиката, а от там и за фиска трудно може да бъдат измерени", съобщи Георги Дичев. И обяви целта на настоящото ръководство на камарата: "Да върнем професията към нейните корени, когато ЧСИ беше синоним на законност и справедливост".

Част от това е първият кръг от проверки във всичките 164 кантори в страната, които е извършила камарата. При тях са установени нарушения в работата на 35 кантори, на които са отправени препоръки. "Догодина ще проверим дали са изпълнени", каза Дичев.

През първите 6 месеца на тази година продължава тенденцията за успокояване след кризата и намаляване на броя на изпълнителните дела. От януари до края на юни са образувани 88 500 нови дела, като за сравнение за цялата 2012 г. бяха 220 000. Най-голям е спадът при делата на банките от 39 000 дела през 2013 г., за първото шестмесечие на тази година са едва 14 000. За сметка на това трайно се увеличават делата в полза на гражданите, държавата и общините.

Въпреки тази ясна тенденция, от камарата признават, че работата по последното им споразумение с Висшия съдебен съвет ЧСИ да събират вземанията на съдебната власт върви трудно. Има цели съдебни райони, в които магистратите не искат да възлагат дела на частни изпълнители. Като пример беше даден Кюстендил. За разлика от там пък съдилищата в Русе вече са възложили десетки вземания на ЧСИ.

"Очакваме административните ръководители на съдилищата да погледнат отговорно на въпроса. Една не малка част от тези средства са наложени санкции от съда. А ако една присъда не се приведе в изпълнение, значи няма правосъдие и правов ред в държавата. Тук става дума за върховенство на закона", заяви Георги Дичев.

От камарата съобщиха още, че са предложили на МВР да събират глобите на КАТ. Засега обаче от министерството няма обратна връзка. "Тук превантивният ефект би бил огромен. Една от причините за нещастията по пътищата е чувството за безнаказаност", посочи Дичев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във