Параграф22 Daily

§22 Новини

CULTNET обсъди инициативата на българското председателство за формализиране на мрежата

В Министерството на вътрешните работи се проведе 5-то заседание на Неформалната мрежа на службите и експертите с компетенции в областта на културните ценности (CULTNET). Участниците разгледаха идеите за бъдещето на мрежата - българското председателство стартира инициатива за формализирането й, като предложението се основава на готовността на Холандия да осигури функционирането на евентуален постоянен секретариат.

"Осъзнаваме, че опазвайки нашата история от криминални посегателства, ние предотвратяваме улесняването и финансирането на много други форми на тежка престъпност, включително на тероризма. Нашите стратегии и действия за подобряване на защитата на нашето наследство са от решаващо значение за настоящето и бъдещето ни“, каза в приветствието си към участниците старши комисар Благородна Макева, заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ и председател на Работна група „Правоприлагане“.

Отчитайки продължителността на процеса по формализиране на мрежата, тя подчерта необходимостта от общ и всеобхватен подход за ефективно противодействие на незаконния трафик и търговията с културни ценности.

Наред със стратегическите дискусии за бъдещето на CULTNET, делегатите направиха преглед на текущите дейности на мрежата и обсъдиха настоящите предизвикателства в борбата с престъпленията срещу културното наследство. В срещата взеха участие представители на членуващите в мрежата държави членки на ЕС, Европол, Европейската комисия и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

CULTNET е неформална мрежа на службите и експертите с компетенции в областта на културните ценности, създадена от Съвета през октомври 2012 г. с цел предотвратяване и борба с престъпленията срещу културните ценности. Мрежата си сътрудничи с международни организации като Интерпол и ЮНЕСКО, както и с компетентните органи на трети държави. Тя е подформат на Работна група „Правоприлагане“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във