Параграф22 Daily

§22 Новини

Дават втори шанс за оцеляване на неплатежоспособните фирми??

Дават шанс на фирмите с необслужвани дългове да не фалират. Нова Камара на синдиците ще решава ускорено уреждането на отношенията между длъжник и кредитор, за да се избегне фалит и принудителни разпродажби. Това предвиждат промени в Търговския закон, изготвени от Министерството на икономиката. Целта е да се спасят много фирми от фалит заради натрупани задължения.

Механизмът, наречен "втори шанс", е обсъден на заседание на Националния икономически съвет, председателстван от министър Божидар Лукарски, съобщават днес медиите. И сега няма пречки двете страни доброволно да се договарят как да се изчистят задълженията, но идеята е това да става по-бързо и лесно. За да се избегне съдебната процедура, длъжникът ще трябва да се е договорил с поне 60% от кредиторите си, гласи проектът.

Предвижда се и създаването на Камара на синдиците, която ще бъде посредник в уреждането на споразуменията. Намираме за полезни промените в закона, защото междуфирмената задлъжнялост вече надхвърля 170 млрд. лв., посочва председателят на БСК Божидар Данев. Не е ясно обаче какво ще става с онези 40% от кредиторите, с които няма споразумение за доброволно уреждане на задълженията, обясни Данев.

Представители на работодателските организации в Националния икономически съвет са посочили, че трябва да се вземе под внимание и каскадната задлъжнялост, при която затрудненията на дадено предприятие се отразяват върху неговите доставчици. Има критики и срещу създаването на Камара на синдиците.

Този законопроект обаче не обяснява как досъдебно ще се решат следните въпроси:

1. Синдикът се назначава от съда по несъстоятелност, но предложение прави първото събрание на кредиторите. Синдикът трябва да даде писмено съгласие с нотариална заверка на подписа.

2. Най-общо синдикът управлява търговското предприятие и представлява длъжника относно това предприятие. Не може да упълномощава други лица със своите права освен с изричното разрешение на съда.

3. Във времето между откриване на производството и събранието на кредиторите съдът назначава временен синдик - има същите правомощия и задължения, но има и специфични задължения, които трябва да се изпълнят в 14-дневен срок:

4. Основна задача на синдика е да изготви писмен доклад за причините на неплатежоспособността, за състоянието на имуществото, взетите марки за запазването му, възможностите за оздравяване.

От новата творба на министъра-реформатор обаче не става ясно как ще стане това, ако не се пренапише изцяло частта за несъстоятелността в Търговския закон и в другите нормативни актове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във