Параграф22 Daily

§22 Новини

Дела срещу общински наредби в Административния съд - Шумен

Административният съд в Шумен отмени текстове от наредба на Община Смядово, свързани с разпореждането с общинско имущество. Атакуван е текст, който урежда право на строеж безсрочно. Според съда формулировката „безсрочно“ противоречи на Закона за собствеността, по силата на който правото да се построи сграда върху чужда земя, се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не е упражнено в продължение на 5 години.

Днес в Административния съд в Шумен се гледат и дела срещу наредби на общините Никола Козлево, Шумен и Велики Преслав, като и трите са свързани с разпоредбите за управление на общинско имущество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във