Параграф22 Daily

§22 Новини

Ден на отворените врати в АС - Варна

<!-- TITLE - END -->Административният съд във Варна посрещна за десети пореден път гражданите, които искат да се запознаят по-отблизо с работата на съда. Основна част от гостите, които уважиха Деня на отворените врати в съда, бяха ученици и студенти. Инициативата е в изпълнение на годишната програма на ВСС за повишаване правната култура на гражданите и запознаване обществеността с дейността на органите на съдебната власт.

В рамките на Деня на отворените врати Председателят на съда - съдия Тинка Косева се срещна със студенти, специалност „публична администрация“, от Икономически университет – Варна, като ги запозна с историята и функциите на Административен съд – Варна, видовете разглеждани дела, възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги, спецификата на работа на магистратите, правилата за посещение в съда. Студентите наблюдаваха с интерес представянето от Председателя на начина за разпределяне на постъпилите в съда дела на принципа на случайния подбор. След срещата с ръководителя на съда, студентите разгледаха съдебните зали и службите, срещнаха се със съдебни служители и бяха запознати с начина на организация на работата в съда.

С особено голям интерес премина и представянето на открития урок – разиграване на съдебен процес, от ученици от Варненска търговска гимназия "Г. С. Раковски”, с които съдът работи за втора учебна година по Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Прокурор, вещо лице, адвокат, юрисконсулти от Митница – Варна и от дирекция ОДОП при ЦУ на НАП – Варна разясниха на участниците в симулативния учебен процес, каква е спецификата на тяхната работа, какви са предизвикателствата пред тях и каква е ролята им в съдебните процеси. Подготовката и реализацията на този симулативен съдебен процес, както и срещата с юристите спомогна за повишаване откритостта и доверието към институциите през призмата на правните професии, чрез запознаване на подрастващите с работата им. Гости на представянето на симулативния учебен процес бяха студенти от Икономически университет – Варна и ученици от СУ „Димчо Дебелянов“, с които съдът също ще работи през тази учебна година по Образователната програма. Днес, 22 ноември от 14.00 ч. студенти от Икономически университет, в изпълнение на съвместния ни договор за сътрудничество, ще посетят заседанието на адм. дело №2369/2017, след което ще го обсъдят със съдията – докладчик по делото.

До края на вчерашния работен ден вратите на съда бяха отворени за граждани, желаещи да се запознаят със съдиите и служителите и да получат информация за органа на съдебна власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във