Параграф22 Daily

§22 Новини

Дянков експроприира парите за здраве, а Горанов - за втора пенсия

Хората няма да имат възможност да се разпореждат с парите си за втора пенсия, ако бъдат приети предложенията на финансовото министерство, предупреди в "Преди всички" Даниела Петкова, заместник-председател на Асоциацията на пенсионните фондове и ръководител най-големия пенсионен фонд у нас. Създаването на общ пул, в който да отидат партидите на пенсиониралите се хора, е в техен интерес и те не губят парите си. Проблемът е, че нямат право на избор по какъв начин да ги управляват, допълни Петкова.

Петкова подчерта, че с промените в Кодекса за социално осигуряване парите по индивидуалните сметки на хората няма да изчезнат:

По време на целия трудов стаж вноските на хората постъпват в тяхна индивидуална сметка и това не се променя с този законопроект. Заблуждението, че след като човек се пенсионира, му изчезва индивидуалната сметка, идва от това, че този закон предвижда събраните пари в индивидуалната партида, в момента, в който човек придобие право на пенсия, да преминат в пула. Това, че събраните средства в индивидуалната партида преминават в пул, в момента, в който човек придобие правото за пенсия, е точно гаранция, че капиталовите схеми няма да действат като солидарния пенсионен фонд, държавния в НОИ, и се изключва всякаква възможност пари от вноски на хората, които са все още в трудоспособна възраст, да се използват за изплащане на пенсии на хора, които са вече в пенсионна възраст. В НОИ работещите внасят вноски, тези пари се използват, за да се изплащат пенсиите на тези, които са пенсионери. Въвеждането на пула изключва тази възможност с физическото разделяне на парите на тези, които внасят и на тези, които получават. 

Второ – преди парите, натрупани в индивидуалната партида на едно осигурено лице, които са негова собственост, да преминат в пула, се сключва пенсионен договор между лицето и пенсионно-осигурителното дружество, в резултат на което пенсията се определя като размер на база на натрупаната сума в партидата на индивидуалния човек. После, след като този размер на пенсията, който съответства на размера на натрупаните суми, се скрепи с договор, тези пари се прехвърлят в пул, каза в "Преди всички" Даниела Петкова – заместник-председател на Асоциацията на пенсионните фондове. Тя уточни, че по този начин, със сключения договор и по силата на закона, пенсионното дружество се задължава и поема гаранцията, че докато е жив човек, ще му изплаща пенсията, която е определена като размер на база на неговата натрупана сума.

Финансовото министерство иска да направи радикална промяна във втория стълб на пенсионната система без анализ, което не е в интерес на хората, коментира бившият социален министър и експерт Иван Нейков. Той обърна внимание, че за първи път застрахователите се появяват като възможност за платци на втора пенсия. Според Нейков, след като никой не е направил оценка и анализ за това изменение в КСО, до какво ще доведе, и не е минала процедура на консолидиране и партниране, рискът да се сбърка е огромен:

Това е някакъв опит да се премахне заинтересоваността на хората от собствените им пари. Това е някакъв опит да превърнем втория стълб във втори поред първи стълб, т.е. отново да премахнем капиталовата им същност и да ги насочим в някаква друга посока. Не е коректно  да направиш толкова дълбоки изменения, без да направиш предварителна оценка. Как си сигурен, че защитаваш интересите на осигурените лица по този начин? Много интересно, къде е мнението на министерството на труда? Какво иска министерството на финансите в крайна сметка? Защо не вземат да обявят една национализация и да мирясаме най-после.

Facebook logo
Бъдете с нас и във