Параграф22 Daily

§22 Новини

Добричкият окръжен съд уважи протеста на прокуратурата и увеличи глобата на управителя на „Евроманган“ на 5000 лева

Уважен е протестът на Районната прокуратура в Добрич срещу решението на Добричкия районен съд. С него управителят и представляващ „Евроманган“ ЕАД британски гражданин Уелинг Е. е бил признат за виновен, че в 30-дневен срок от спиране на плащанията към различни доставчици не е открил производство  по несъстоятелност – престъпление по член 227б, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.

С решението на съда британският гражданин е бил освободен от наказателна отговорност по член 78а от НК и му било наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева.  С доводи за явна несправедливост на наложеното наказание  и искане за завишаване на санкцията спрямо Уелингс Е. Районната прокуратура в Добрич внесла протест в Добричкия окръжен съд.

С решение от 6 ноември тази година втората съдебна инстанция е изменила решението на Добричкия районен съд, като е увеличила размера на глобата на управителя на „Евроманган“ на 5000 лева.

Дружеството, което е концесионер на мангановата мина в село Оброчище, е спряло плащанията към  четири частни дружества. Задълженията само към Министерството на енергетиката към 31 декември 2016 г. са възлизали на близо 170 000 лева, а размерът на публичните задължения на „Евроманган“ ЕАД са били 1, 672 млн. лева.

Решението на Добричкия окръжен съд не подлежи на обжалване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във