Параграф22 Daily

§22 Новини

Държавата не знае кой отговаря за 314 язовира

314 язовира са с неизяснена собственост в страната след проверките на държавата през 2013 г. и през тази пролет, заяви Асен Личев, шеф на Дирекция „Управление на водите" в Министерството на околната среда и водите. Така, ако се случи инцидент с някои от тях, то не е ясно чия ще е отговорността.


Язовирите в страната са 2735, от тях 212 - държавна собственост; 2183 - общинска собственост; 26 - частна собственост. За 314 обаче не се знае чия е собствеността. Според закона за водите има отделно и 52 язовира, които се водят значими и са 100% публична държавна собственост, като те се използват за електропроизводство и се стопанисват от предприятие „Язовири и каскади".


78 язовира са в предаварийно състояние, са показали проверките, припомни Личев. За 10 от предаварийните съоръжения са предприети частични действия по възстановяването им. За 7 язовири има изготвени проекти за възстановяване на стените. Язовир „Белчев дол", Габровско, е с отнето разрешително за водовземане и осигурено финансиране за извършване на ремонтни работи. Концесията на „Лялинци", Трънско, е прекратена, обобщи Личев пред агенция "Фокус".


По думите му, след извършените проверки на техническото и експлоатационно състояние на язовирите в страната от областните комисии е станало ясно, че съществуват технически неизправни язовири общинска собственост и неправилно поддържани хидротехнически съоръжения.


Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва: питейно-битово водоснабдяване - 86,2% от общия обем; напояване - 66,3% от общия обем; енергетика - 90,6% от общия обем, обясни още Асен Личев.


Най-големият язовир у нас е Искър. Водохранилището на столицата София събира около 675 млн. куб. м вода. Разположен е между София и Самоков, на река Искър. Дълъг е 20 км, а в най-широката си част е 5 км. Строителните работи по него започват през 1949 г. и са завършени през 1954 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във