Параграф22 Daily

§22 Новини

Експерти по огнестрелните оръжия работят за подобряване на обмена на информация между ЕС и Западните Балкани

На 12 и 13 април европейски експерти, ангажирани с мерки срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия, проведоха редовната си среща в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Участие взеха представители на държавите членки, Европейската комисия, Европол, Фронтекс, както и представители на държавите от Западните Балкани и Центъра за контрол на малките оръжия и лекото въоръжение в Югоизточна Европа (SEESAC).

Направен бе преглед на стратегическите цели за 2018 г., които обхващат аспекти, свързани с повишаване на осведомеността на служителите на реда, актуализиране на различни аналитични продукти по отношение на огнестрелните оръжия, както и с препоръката на Комисията към държавите членки да създадат национални фокусни центрове.

Подчертана бе решаващата роля на съвместните усилия за справяне със сериозната заплаха, която незаконният трафик на огнестрелни оръжия и използването на взривни вещества представляват за вътрешната сигурност на Съюза.

Постигнато бе съгласие, че ефективното противодействие изисква по-добро сътрудничество с ключови партньори извън ЕС, като страните от Западните Балкани. „През последните години бяха направени значителни стъпки за включване на незаконния трафик и използването на огнестрелни оръжия и взривни вещества в диалога за сигурност с нашите съседи от Западните Балкани“, посочи заместник-главният секретар на МВР, главен комисар Георги Арабаджиев. Той припомни, че това партньорство е от първостепенно значение за Българското председателство на Съвета на ЕС.

Приносът на EFE бе подчертан и от председателя на Работна група „Правоприлагане“ и заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ старши комисар Благородна Макева. „За постигането на основните цели на ЕФЕ - ефективни резултати в съвместни криминални разследвания и подобряване на оперативното полицейско сътрудничество, е изключително важно да се обърне специално внимание на обмена на информация, особено с трети страни“, отбеляза тя.

В Група „Европейски експерти по огнестрелни оръжия“ (EFE) участват представители на държавите членки на ЕС и асоциираните държави (Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Те са част от подформатите на Работна група „Правоприлагане“. Дейностите на EFE са насочени към укрепване на международното полицейско сътрудничество при разследването на престъпления с огнестрелно оръжие, обмен на опит и идентифициране на добри практики, участие в координирането на оперативни действия. Част от работата на групата е свързана и с насърчаване на изпълнението на дейностите по приоритет „Огнестрелни оръжия“ в рамките на Европейската мултидисциплинарна платформа за противодействие на престъпните заплахи (EMPACT).

Facebook logo
Бъдете с нас и във