Параграф22 Daily

§22 Новини

Елена Малинова оглави за втори мандат Районна прокуратура-Велинград

Висшият съдебен съвет избра с 13 гласа „за”, 2 „против” и 5 „въздържал се” прокурор Елена Малинова за административен ръководител на Районна прокуратура Велинград .
Другият кандидат за поста прокурор Асен Палавеев получи 6 гласа „за”,8 „против” и  6 „въздържал се”.

Прокурор Елена Илкова Малинова има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2010 г. тя заема длъжността административен ръководител на Районна прокуратура Велинград.

В Концепцията за стратегическо развитие на прокуратурата тя посочва, че освен необходимите качества, притежава волята и решителността да поема отговорност и с дейността си да допринесе за добро, компетентно и ефективно управление на органа на съдебна власт.

Във втория мандат като административен ръководител кандидатът си поставя за цел запазване и подобряване на постигнатите положителни резултати в Районна прокуратура Велинград, повишаване на резултатността в борбата с престъпността и закононарушенията, защита и реално гарантиране на правата и законните интереси на гражданите и т. н. Като свои приоритети тя поставя спазване на принципа на случайно разпределение на преписките и делата, осигуряване на законосъобразно, качествено и срочно разследване, чрез упражняване в пълен обем на прокурорските функции, осъществяване на засилен контрол от наблюдаващите прокурори върху разследващите органи, максимално използване на капацитета на следователите чрез възлагане на дела с фактическа и правна сложност, провеждане на работни съвещания за обсъждане на противоречива съдебна практика, осъдителните решения на ЕСПЧ и други.

На въпрос на г-жа Галя Георгиева, дали са необходими допълнителни щатове за справяне с високата натовареност в прокуратурата, прокурор Малинова отговори, че тя ще бъде оптимизирана при запълване на свободните прокурорски места.

Кандидатурата й за втори ръководен мандат бе подкрепена от главния прокурор Сотир Цацаров. Според него прокурор Малинова предлага ясна визия за работата на прокуратурата, а успешният й първи мандат показва, че има качества да ръководи Районна прокуратура Велинград.

Facebook logo
Бъдете с нас и във