Параграф22 Daily

§22 Новини

Фирма съди КЕВР заради зелена енергия

Дружество, инвестирало в мини водна електроцентрала, съди Комисията за енергийно и водно регулиране за пропуснати ползи заради непрекъснатите промени в цените за изкупуване на зелена енергия. Дружеството „Делектра Хидро“, регистрирано в село Лесичово, иска обезщетения за близо 6,2 милиона лева. По делото са приложени документи за три главници, към всяка от които има и лихви за забавени плащания. Първата е за 1 652 486 лева понесени имуществени вреди след отмяната на решение на комисията от 30 март 2011 година. Сумата представлява разликата между цената, на която са реализирани продажбите - 112,48 лева, до преференциалната от 178,68 лева.

Предявена е и претенция за компенсация за забавено плащане от 838 028 лева. Втората главница е за 2 837 946 лева за загуби вследствие на решение на КЕВР решение от 20 май 2015 година, което е отменено окончателно от Върховния административен съд на 12 ноември 2018 година. И тази сума е за разликата между цените, на които е изкупувана зелената енергия и преференциалните. Освен това от дружеството претендират за още 821 485 лева понесени имуществени вреди, пак заради същото решение на комисията от 20 май 2015 година, но от продажби на свободен пазар по договорени цени или по цени на балансиращ излишък до разликата с преференциалните.

Съдебният спор се води от години в Административния съд. Преди дни магистратите излязоха с определение, с което не дават ход на делото, а вместо това го насочват към Върховния административен съд, който да определи кое компетентно съдилище да разгледа спора по същество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във