Параграф22 Daily

§22 Новини

Главен комисар Георги Костов заедно с директорите на ГДНП и ГДБОП участваха в петата конференция на европейските полицейски началници

Главният секретар на МВР и директорите на ГДНП и ГДБОП взеха участие в петата конференция на европейските полицейски началници, организирана от Европол в Хага. Тазгодишната среща бе посветена на противодействието на тероризма, с акцент върху три основни приоритета - противодействие на явлението "чуждестранни бойци" и радикализацията в отделните общности, защита на уязвимите общности от терористичните заплахи и противодействие на он-лайн терористичните заплахи. Специални гости на конференцията бяха директорът на ФБР Джеймс Коуми и генералният секретар на ИНТЕРПОЛ Юрген Щок. Те подчертаха необходимостта от сътрудничество в глобален мащаб и дадоха висока оценка на взаимодействието си с Европол, а чрез него - с всички държави-членки на ЕС. Изтъкната бе необходимостта от нови методи в полицейската работа, които да отговарят на непрекъснато променящата се среда - горещи линии за получаване на сигнали за радикализация, работа по противодействие на киберзаплахите и премахване на незаконно съдържание от интернет, активно сътрудничество със самите уязвими общности и с неправителствения сектор.

В рамките на конференцията българската делегация проведе и двустранни срещи с директора на Европол Роб Уейнрайт и със заместник-директора по операциите Вил ван Гемерт. По време на разговорите бе дадена висока оценка на сътрудничеството между МВР и агенцията, подобрения оперативен обмен през последната година, както и за българския принос в противодействието на измамите с платежни средства.

Обсъдени бяха приоритетите на България в противодействието на организираната и тежката престъпност, бе проявен интерес към националния координационен център за противодействие на контрабандата на стоки и националния контратерористичен център.
Специален акцент бе поставен на настоящите предизвикателства пред България, свързани със засиления миграционен натиск и усилията на българските правоприлагащи органи за справяне с проблема.

Европол изрази готовност да участва активно в отделните мероприятия от българското председателство на Залцбургския форум с акцент върху срещите, посветени на противодействието на нелегалната миграция и тероризма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във