Параграф22 Daily

§22 Новини

Годишна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри провеждането на Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ) на 9 март 2018 г. и определи Вероника Имова и Красимир Шекерджиев за участие в нея.

Дневният ред на срещата предвижда представяне на Отчет за дейността на НСММСНДРБ за периода от м. март 2017 г. до настоящия момент; одобряване на Програмата за дейността на Мрежата през следващия период от една година; представяне на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления против човечеството и военни престъпления; дискусия по актуални проблеми на международното сътрудничество по наказателни дела.

Facebook logo
Бъдете с нас и във