Параграф22 Daily

§22 Новини

И срещу Янева ВСС е трябвало да образува дисциплинарка, реши ВАС

Петчленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбите на Висшия съдебен съвет и на Владимира Янева срещу определението на първата инстанция, с което се даде карт бланш за образуване на дисциплинарно производство срещу бившата шефка на СГС.

В определението си съдиите Ваня Анчева (председател), Йовка Дражева (докладчик), Таня Вачева, Иван Раденков и Соня Янкулова изтъкват, че нито ВСС, нито Янева могат да обжалват, защото не са страни в административното производство. Така на практика влиза в сила определението на тричленния състав на ВАС от 5 август, в което се казва, че кадровият орган незаконосъобразно е отказал да образува дисциплинарно производство срещу съдия Янева за разработката "Червей".

След избухването на скандала около разработката "Червей" в началото на годината правосъдният министър Христо Иванов внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Янева, мотивирайки се с доклад на Националното бюро за контрол на СРС, от който стана ясно, че бившата шефка на СГС е подписала четири разрешения за използването на специални разузнавателни средства по един казус за срок общо от 300 дни, което е в нарушение на закона. Христо Иванов поиска уволнението на Владимира Янева, пише Правен свят.

На 19 март т.г. със 7 гласа "за", 7 "против" и четирима "въздържали се" ВСС отказа да образува дисциплинарно производство срещу бившата шефка на градския съд.

Според една част от членовете на съвета в случая се изисквало преценка на правилността на дадените от Янева разрешения, но тя имала функционален имунитет и ВСС нямал право да проверява съдебни актове, каквито се явяват тези разрешения. На това мнение са били Румен Боев, Ясен Тодоров, Георги Колев, Галя Георгиева, Светла Петкова и др. Боев например заявил, че, за да се вземе обосновано решение в случая, членовете на ВСС трябва да имат пряк достъп до резултатите от извършената проверка, а не да се запознаят само с крайния акт, тъй като в случая се касаело за дейност по изграждане, съставяне, боравете с документи, съставляващи сами по себе си класифицирана информация. Казал още, че на този етап ВСС не може да се занимава с казуса.

Калин Калпакчиев и председателят на ВКС Лозан Панов от своя страна подкрепили предложението на правосъдния министър. И на двамата тезата бе, че всички поставени въпроси са решими в един или друг смисъл в рамките на образуваното дисциплинарно производство и че не трябва при преценка за допустимост да се прави проверка на съдържанието на един официален документ, съставен от надлежно оправомощен орган като условие за образуване на дисциплинарно производство.

На 26 март Иванов внесе ново предложение до ВСС за образуване на дисциплинарка на Янева. Мотивът беше, че е налице новонастъпило обстоятелство - председателят на Националното бюро за контрол на СРС Бойко Рашков му предостави разрешенията за използване на СРС по "Червей", издадени от Янева, както и някои други, подписани от нея.

На 9 април съветът отново отхвърли искането на Иванов, като се мотивира с факта, че министърът не е обжалвал предишния отказ за започване на производство срещу Янева.

Министърът обжалва и на 5 август тричленен състав на ВАС отмени отказа на кадровия орган. Частни жалби подадоха и Янева, и ВСС.

В определението на петчленния състав на ВАС обаче случаят не се обсъжда по същество. По отношение на жалбата на съвета, върховните съдии изтъкват, че тя е недопустима, защото ВСС няма право да обжалва съдебния акт. Страни в административното производство по издаване на индивидуален административен акт са подалите искането за започването му граждани, организации, прокурор, омбудсман, по-горестоящ административен орган и привлечени за участие или встъпилите в административното производство заинтересовани граждани или организации, казва петчленният състав.

Т.е. ВСС няма право на жалба срещу определението на съда, с което е отменен неговия акт, защото не попада в нито една от двете хипотези. "Административният орган няма качеството на страна в административното производство, той е решаващият орган, пред когото се развива производството, ръководи производството, така както съдът в съдебното производство не е страна, а арбитър на спора между жалбоподателите и административният орган издал оспорения административен акт", мотивира се ВАС.

По отношение на жалбата на Владимира Янева, петчленният състав казва, че тя е подадена от лице, което също не е страна в административното производство и заради това е недопустима. Това е така, защото срещу бившата шефка на СГС няма образувано дисциплинарно производство.

В определението на петчленния състав се поставя друг въпрос, който обаче не е обсъден, тъй като нито Янева, нито ВСС го е изтъкнала като довод.

Става дума за давностните срокове за образуване на дисциплинарно производство. Според чл. 310, ал.1 от ЗСВ дисциплинарно производство се образува до шест месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. В случая с Янева шестмесечният срок за образуване е изтекъл.

Въпросът обаче е дали този срок не спира да тече до окончателното произнасяне на съда по спора. Защото в противен случай се обезсмисля целият процес. Практика в тази насока няма, тъй като е прецедент ВСС да откаже да образува дисциплинарно производство по валидно предложение. Тепърва предстои дискусия по този въпрос.

Тези дни пък друг петчленен състав на ВАС окончателно се произнесе и по казуса със следователя Петьо Петров. От определението на съда стана ясно, че ВСС трябва да образува дисциплинарно производство и срещу Петров, защото отказът му да стори това е обявен за незаконосъобразен. Проблемът е, че той напусна съдебната система, за което има висящо дело във ВАС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във